98 millioner til biograferne i 2020

72 danske biografer har modtaget kompensation for faste omkostninger i 2020, viser nyt overblik

Danmarks Statistik lancerede torsdag (28. januar) et samlet overblik over, hvilke brancher og sektorer, der stod som de største modtagere af Folketingets kompensationsordning for faste omkostninger.

I analysen beskriver Danmarks Statistik, hvordan modtagerne af i alt 7,8 milliarder kroner, i perioden 9. marts til 31. oktober 2020, fordeler sig.

Det fremgår, at hotelbranchen er den største modtager af kompensationsordningen, idet der er udbetalt 822 millioner kroner til de danske hoteller.

Herefter følger restauranter, caféer og luftfart. Biografbranchen, der jo var fuldt nedlukket i mere end 2½ måned i foråret 2020 og derfor berettiget til 100 procent dækning fra kompensationsordningen i denne periode, er den 16. mest kompenserede branche.

I alt har 72 biografvirksomheder modtaget i alt 98 millioner kroner i perioden 9/3-31/10.

Det giver en gennemsnitlig kompensation pr. biografvirksomhed på 1,364 millioner kroner.