Årsrapport fra Danske Biografer 2020

Danske Biografers årsrapport for 2020 – der også indeholder en kort gennemgang af 2019 – er netop blevet offentliggjort og sendt til medlemmerne

Danske Biografers bestyrelse har netop offentliggjort foreningens årsrapport for 2020. Den kan læses her.

Rapporten gennemgår de væsentligste begivenheder i 2020 – hvor corona-virus spillede en helt central rolle for de danske biografer, og for Danmark som sådan.

Alligevel var det et år, hvor også nye biografer kom til, og hvor der blev foretaget ejerskifte, moderniseret og udbygget og i det hele taget var en stor aktivitet.

Rapporten indeholder også en kort gennemgang af 2019. Som følge af coronaens betydning i foråret 2020 besluttede bestyrelsen på dette tidspunkt, at ressourcerne i foreningen skulle bruges på dette arbejde, og derfor blev rapporten aldrig udgivet.

2020 var også præget af stærke danske film, som var med til at redde et meget usædvanligt film- og biografår.