Afsløring: Resultaterne af eksperimenter i USA

DB - A AFSLØRING (720x339)

Foreningen Danske Instruktører har forlangt eksperimenter på holdback-området i årevis. Men det er også det eneste de har gjort. ”På med arbejdstøjet”, ”vi skal imødekomme den tid, vi er i” og ”lad os prøve nogle nye ting af” er strofer instruktørerne har sunget. Vældig innovativt og politisk korrekt alt sammen.

Der har i Danmark været eksperimenter med “Dreng”, “Smukke mennesker” og “Profetia” og nu kommer der tilmed endnu et eksperiment med Jonas Elmers “Det andet liv”.

Der er blot et problem: resultaterne af disse eksperimenter er ikke tilgængelige. De bliver simpelthen hemmeligholdt.

Med andre ord: Instruktørerne forlanger ”eksperimenter”, men har ikke ét øjeblik interesseret sig for resultaterne af disse eksperimenter. Det kan kun karakteriseres som værende direkte uprofessionelt.

Ikke ét øjeblik har andre end biograferne forlangt resultaterne af disse eksperimenter offentliggjort. I Danmark foretrækker man øjensynligt, at rende rundt med en sæk over hovedet og blot forlange eksperimenter. Ingen, undtagen biograferne, ønsker øjensynligt at blive klogere.

Samtidig har instruktørerne ofte refereret til USA og de film, som er blevet udsendt på vod, både før, samtidig efter kort tid efter premieren og forlangt de samme eksperimenter gennemføres i Danmark.

I ikke ét øjeblik har man interesseret sig for resultaterne af de amerikanske eksperimenter.

Men kære danske filminstruktører: her er resultaterne af de amerikanske eksperimenter:

EKKO - EKSPERIMENTER (720x269)

Dokumentation for eksperimenterne af “Margin Call”, “Arbitrage” og “Bachelorette” kan findes her: https://danske-biografer.dk/la-grande-illusion-2/

Dokumentationen for Snowpiercer kan findes her: http://blogs.indiewire.com/thompsononhollywood/exclusive-harvey-weinstein-explains-how-snowpiercer-became-a-gamechanger-we-crunch-theater-vs-vod-numbers-20140721?utm_source=feedburner&utm_medium=feed

Det er mildt sagt hårrejsende læsning og ethvert nogenlunde rationelt tænkende menneske vil udlede, at det går bare ikke.

Hvorfor skulle de danske biografer være behjælpelige med at grave, ikke blot egen grav, men hele filmindustriens.

Man skal også her tænke på at de amerikanske biografer i disse eksperimenter er blevet holdt skadesløse for disse tosserier. De amerikanske distributører har simpelthen lejet biograferne til formålet. De såkaldte ”Four Wall Deals”. Det har man kunne læse i de amerikanske medier. Normalt betaler biograferne leje af filmens indtægter til distributøren, under ovenstående eksperimenter er det lige omvendt.

Man kan ikke fortænke de amerikanske biografer i at slå hælene i, og forlange risikodækning.

At udsende film på vod, som er tiltænkt biografernes store lærred, før, samtidig eller kort tid efter biografpremieren, giver ikke bare antydning af mening.

Lad os så droppe tosserierne og rationelt forholde os til filmbranchens problemer!