Aftale om genåbning af biografer på plads

Langt om længe: 6. maj kan biograferne genåbne, med op til 500 gæster og krav om coronapas

Natten til tirsdag (4. maj) blev alle Folketingets partier på nær ét enige om rammerne for yderligere genåbning af Danmark.

Det betyder, at de danske biografer nu har vished for, at de kan åbne på næsten samme vilkår, som var gældende frem til nedlukningen i december 2020.

Det er beskrevet i aftaleteksten:

“Spillesteder, teatre og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, genåbner med coronapas og op til 2.000 tilskuere i sektioner á 500 efter samme model, som var gældende inden nedlukningen i december 2020, hvor tilskuerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder eller lignende.”

De endelige rammer for biograferne vil blive konkretiseret i løbet af de kommende dage i det såkaldte sektorpartnerskab for siddende kulturaktiviteter.

Aftalen indeholder en beskrivelse af, at hen over sommeren vil modellen blive “fortyndet”, hvilket umiddelbart ikke har betydning for biograferne. Det handler om sektionerne á 500, men de danske biografer har kun en lille håndfuld sale med flere end 500 pladser.

Til gengæld vil “trin 4” efter planen træde i kraft den 1. august. Det indebærer en yderligere udfasning indenfor de aftalte rammer.

Hele aftalen kan læses her.

Det helt nye er, at biograferne skal håndtere at kontrollere gæsterne for coronapas. Det er en del af nattens aftale, at denne funktion vil være midlertidig – der er indeholdt, at der skal aftales en konkret “solnedgangsklausul” som betyder, at passet skal udfases:

“Som det fremgår af rammeaftalen af 22. marts 2021 drøftes primo maj og i juni
2021 erfaringerne med anvendelsen af coronapasset. I august 2021 aftaler aftalepartierne hvilke konsekvenser det skal have for coronapasset, at alle borgere der ønsker
det, er færdigvaccinerede. Aftalepartierne er enige om en ”solnedgangsklausul” på
anvendelsen af coronapasset til andre aktiviteter end turisme og rejser.”