Biograferne er fundamentet for hele filmbranchen.

DB - BKURVE (720x530)

Med afsæt i de filmpolitiske forhandlinger, som begynder den 7. oktober, er det med bekymring biografejerne konstatere enkelte grupperingers lobby-virksomhed for at minimere producenternes største og vigtigste indtægtskilde: biograferne.

Biograferne er bekymret med hensyn til visse synspunkter, udtrykt af partshavere i den danske filmbranche, om hvordan og hvornår film skal udsendes.

Udgangspunktet for biografernes bekymring udspringer af synspunkter som betydeligt overvurderer værdien af​​ Video on Demand(VoD).

Ovenstående diagram, fra det engelske analyseinstitut IHS, viser omsætningen fra biograferne 2006-2018, i 10 repræsentative EU-lande, tegner sig for en voksende andel af filmenes indtægter, sammenlignet med faldende indtægter fra home entertainment-sektoren, som omfatter VoD.

I betragtning af denne realitet på markedet, og et ønske om ikke at skade det stærke fundament filmbranchen hviler på, bør biografejere og filmdistributører fortsætte med at tage forretningsmæssige beslutninger, når der forhandles vilkår til en film, herunder et eksklusivt og bæredygtigt biografvindue. Majoriteten af den danske filmbranchen, inklusiv biograferne, har allerede udtrykt enighed om et ’fasttrack’ og et EST-vindue,

Mens biograferne støtter udviklingen af ​​en legitim og levedygtig VoD sektor, skal det dog ikke ske på bekostning af filmbranchens største og vigtigste indtægtskilde.

I mange lande fejrer man biografoplevelsen i en velbegrundet tro på, at det at se en film i fælleskab – på det store lærred og uden for hjemmet – er vidt forskellig fra at se filmen på en mindre elektronisk enhed. Fremme og beskyttelse af biografernes kulturelle og sociale værdi er helt i tråd med Lissabontraktaten (og UNESCO-konventionen om kulturel mangfoldighed), som blandt andet giver Danmark et bredt kulturpolitik ansvarsområde.