Biografernes anbefalinger til Filmaftale 2019-2022

Forhandlingerne om Filmaftalen 2019-2022 står for døren – den vigtigske filmaftale i nyere tid. Udfordringerne for filmbranchen er massive. 

Brancheforeningen Danske Biografer udsender derfor sine anbefalinger til politikernes overvejelser i forbindelse med forhandlingerne. Læs anbefalingerne HER

Hovedpunkterne er: 

 • Danske biograffilm bør sikres bedre finansiering, eller også må der produceres færre film. 
 • Det skal gøres attraktivt for vore største talenter, at skabe danske biograffilm på modersmålet. Det gælder både instruktører og manuskriptforfattere. 
 • Det skal gøres attraktivt at investere privatkapital i danske biograffilm. 
 • Filmtyvenes kriminelle husereren skal begrænses gennem opstramning af lovgivningen, og langt mere effektiv håndhævelse af samme lovgivning. 
 • Lavbudgetinitiativet skal indstilles og lavbudget-film må søge støtte på lige fod med alle andre spillefilm. 
 • Filmbranchens frie forhandlingsret om samhandelsvilkår, skal fortsat helt og holdent overlades til branchens parter. 
 • Initiativer målrettet børn bør fremmes. 
 • Øget fokus på lancering af danske biograffilm. 
 • Målsætningen for danske films markedsandel på hjemmemarkedet skal være 30 % 
 • ”Den danske ungdomsfilm” bør udgå som kvote indenfor børne- og ungdoms-området. 
 • Støttemidler til spillefilm bør fordeles med 50 procent til de kommercielle film og 50 procent til filmkunst, talentudvikling og udenlandske film. 
 • Det Danske Filminstituts engagement i tv-serier og spil bør udflyttes, så instituttet atter har fuldt fokus på film, som beskrevet i Filmloven.