Brancheorganisation præsenterer nonsens i vinduesdebatten

På BFE’s hjemmeside er blevet en offentliggjort en artikel under overskriften Udsigten fra filmvinduerne er blevet stadig mere tåget.

BFE er en brancheorganisation for tv-distributører og producenter af forbrugerelektronik i Danmark.

Det eneste der er tåget, er dog BFE’s udsyn.

Brancheorganisationes indspark i debatten om den forretningsmodel, som siden begyndelsen af 1980’erne har sikret forbrugerne et filmudbud af høj kvalitet, volumen og diversitet, er båret frem af enøjethed og en lang, lang række misforståelser.

I første omgang mener BFE at vinduerne er under pres, fordi Netflix har købt rettighederne til et par film ved Cannes Filmfestivalen i år. Der er ikke dog ikke tale om noget pres på vinduet af den årsag.  

Siden begyndelse af 1980’erne er masser af film gået direkte til home entertainment-sektoren. Det hed tidligere ”straight-to-video”. Nu hedder det ”Straight-to-streaming”. Det drejer sig først og fremmest om kommercielt mislykkede film, som det ikke giver mening at udsende i biograferne.  

Det er der altså intet nyt i, så hvordan BFE kan tolke det som et nyt forøget pres på visningsvinduerne er en gåde. Hvert år bliver der produceret ca. 9000 spillefilm over hele verden, heraf får de ca. 260 film premiere i danske biografer. De øvrige kan komme ”straight-to-streaming”, som det er sket siden begyndelse af 80’erne. 

Den misforståelse benytter direktøren for streamingtjenesten Blockbuster, Casper Hald, til at påpege behovet for udvikle nye forretningsmodeller. Hvordan det helt præcis understreger et behov henstår i det uvisse. Det skyldes selvfølgelig at præmissen hviler på en misforståelse og at der ikke er nogen rationel grund. 

Men selvfølgelig ønsker Casper Hald at øge omsætningen på sin streamingtjenste. Det er blot slet ikke det problematikken handler om. Det handler ikke om alene at øge omsætningen i Casper Halds forretning. Det handler om at øge filmbranchens SAMLEDE omsætning. 

At afkorte det vindue som bidrager med 60-70 procent af filmenes indtægter, vil ikke øge filmbranchens SAMLEDE omsætning. Det vil reducere indtægterne.  

Men det står da så sandelig Blockbuster frit for at overbyde indtægterne biograferne bidrager med. På nøjagtig samme måde som Netflix gør. Det vil næppe ske, for Casper Hald vil nemlig have gratis adgang til det Netflix betaler i dyre domme for. 

Problemet er jo at hans streamingtjeneste ikke bidrager med særlig mange penge til filmproducenterne. Blockbuster kan nemlig ikke generer de samme indtægter som salget af dvd og blu-ray tidligere bidrog med. For hver 10 fysiske krone tabt, via DVD og Blu-ray, har de digitale tjenester kun kunnet bidrage med EN sølle krone.

Så i stedet for at fokusere på at afkorte vinduerne, burde Blockbuster hellere fokusere på hvordan de kan kompensere for de tabte indtægter på dvd og blu-ray. Det vil jo ikke gavne filmbranchens samlede indtægter, at Blockbuster også går på strandhugst i biografernes indtægter.  

Først dræbte streamingtjenesterne dvd og blu-ray, med stor indtægtsfald til følge, og nu vil de dræbe biografernes livgivende indtægter til filmindustrien, aldeles uden beviseligt at kunne kompensere.  

BFE mener også, at danske filmproducenter og distributører er ”yderst forsigtige med at vælge side” mellem biograferne og streamingtjenesterne. Det fremstår som om det handler om holdninger, men det handler selvfølgelig om penge og her generer biograferne altså langt de største indtægter. Så selvfølgelig vælger filmproducenter og distributører den side der tjener deres forretning bedst. 

BFE bringer også en anden misforståelse til tovs: BFE mener at der inden for 12 til 18 måneder vil sket et gennembrud i USA, som vil nedbringe biografvinduet fra 4 måneder til 14 dage. Det postulat savnet ethvert afsæt i realiteternes verden. Forhandlingerne om dette emne er frosset ned og der er ingen tilnærmelsesvis udsigt til at forhandlingerne genoptages.  

Den forretningsplan er stendød, idet Disney ikke vil være med. Og da Disney, som modstandere af et afkortet vindue, pt. har et købstilbud inde for at overtage et andet stort filmstudie, 20th Century Fox, er der slet ikke den nødvendige muskulatur i Hollywood til at afkorte vinduet fra 4 måneder til 14 dage. BFE’s postulat hviler derfor på uvidenhed om det faktiske forhold i USA. 

Mangel på viden om hvad er sker i Hollywood, er i øvrigt gennemgående i BFE’s artikel. BFE mener at ” Paramount tog forskud på begivenhederne, da selskabet i februar solgte de globale rettigheder til ’The Cloverfield Paradox’ til Netflix, så filmen fik amerikansk (og bl.a. også dansk) premiere direkte på Netflix. Den film ser formentlig aldrig et biograflærred.” 

Der er ikke tale om at den film ”formentlig” aldrig vil se et biograflærred. Den film vil med garanti aldrig se et biograflærred. Netflix har jo købt de eksklusive rettigheder og Netflix vil selvfølgelig ikke dele disse rettigheder med nogen. 

Og atter glemmer BFE at der intet nyt er i, at amerikansk studie sælger en film til eksklusiv visning i home entertainment-sektoren. Det er såmænd sket siden begyndelsen af 80’erne. Og årsagen til Paramounts salg af ”The Cloverfield Paradox” til Netlix, skyldes at filmen er elendig og at filmen ingen jordisk chance havde for at hente indtægterne gennem forbrugernes individuelle køb af billetter i biograferne. Paramount har lige fået ny ledelse og ønskede blot at tømme hylderne for det bras den forrige ledelse af studiet havde efterladt. 

Alt har sin grund, og BFE’s konklusion er beviseligt fejlagtig. 

Biografvinduet er over tid blevet kortere og kortere, dog uden det har hjulpet filmbranchens samlede indtægter. Tværtimod. Så at fortsætte i det spor, vil gå ud over filmbranchens evne til fortsat at kunne tilbyde forbrugerne film af høj kvalitet, volumen og diversitet.  

At bringe Det Danske Filminstituts ønsker ind i denne debat, er halsløs gerning. Denne debat handler jo om økonomi og instituttets ønsker er alene kulturpolitiske. Og kulturpolitiske ønsker er jo altid dyre at gennemføre.  

Den aftale BFE nævner, mellem biografer og filmudlejere, blev opsagt for adskillige år siden. Så også her famler BFE i blinde.  

Så alt i alt har BFE skrevet en artikel, som ikke alene er uoplyst, men også savner afsæt i realiteterne og i øvrigt i sit hele bygger på lægmandsræssonnementer.