Dansk film sælger billetter på flere niveauer

Ny undersøgelse vurderer publikums vurdering af danske spillefilms betydning og kvalitet.

Konklusionen af undersøgelsen er, at danskerne finder det vigtigt, at der produceres danske spillefilm med kvaliteten og underholdningsværdien i top, men også at de med større samfundsmæssig relevans kan øge betydningen, så de appellerer til flere. Undersøgelsen er udført af analysebureauet Seismonaut for Filminstituttet og er baseret på en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse af 1085 besvarelser i aldersgruppen 16-79 år. Den kvantitative del af undersøgelsen er suppleret med 15 kvalitative interviews.

Under normale omstændigheder måles dansk film overfladisk på, hvor mange billetter der sælges i biograferne, hvor stor en andel det udgør i forhold til antallet af solgte billetter incl. udenlandske film og hvor mange film, der deltager og vinder priser på internationale filmfestivaler.

Men hvordan berører filmene den enkelte på et emotionelt, inspirerende plan og skabte de samtaler med andre mennesker om sit emne og indhold. Undersøgelsen bidrager til forståelsen af den værdi, som kunst og kultur har for den enkelte person, uanset alder, køn, uddannelse og geografi. Konklusionen er, at dansk film har kulturel betydning, og det er første gang, at denne effekt har kunnet kvanti- og kvalificeres, så vi kan se præcis hvorfor film er så vigtige.

Adspurgt om vigtigheden om, at der produceres danske film (5 = i høj grad) og 1 ’slet ikke’) svarer de adspurgte 3,7 og dansk film ses således som en vigtig del af væres kultur og er med til at samle og bevæge os om fælles fortællinger på tværs af køn, generationer og andre fællesskaber. Sideløbende giver de adspurgte kvaliteten af samme danske film 4 på tværs af genrer og filmtyper.

Der blev givet fire overordnede parametre for films betydning; emotionel, intellektuel, kreativ og social og hver af disse har to underliggende dimensioner, så betydningen af den enkelte film måles på i alt otte niveauer. Af undersøgelsen fremgår det, at det er den emotionelle betydning, der kommer tættest på at indfri vores berettigede forventninger til en film; danskerne ønsker at blive underholdt og berørt og de i undersøgelsen omhandlede film har et langt stykke hen ad vejen leveret præcis den følelse. Undersøgelsens konklusioner kan på et dybere niveau bidrage til at give et klarere billede af, hvilke film og fortællinger, der i fremtiden kan give publikum noget at tænke over, inspireres af og samles om. Et andet vigtigt parameter er de mange nybygninger og renoveringer af eksisterende biografer, der bidrager til publikums ønske om at se film i biografen,.

Der blev i 2019 solgt 13.208.559 biografbilletter i Danmark, hvoraf ca. 3.500.000 var danske film, hvilket er en smule over de seneste 10 års andel af danske film, der ligger på ca. 3.300.000 pr. år. Procentvis udgør dette salg en markedsandel af danske film i forhold til totalen på 26 % hvilket stadig er 3 % under den i den politiske indgåede medieaftale 2019-23 ønskede andel på 29 %, men dog stadig markant højere end vores nabolande, Sverige (13,2 %), Norge (18,4 %) og Finland (16,8 %).

Læs mere om undersøgelsen på DFI’s hjemmeside