Danske Biografer i forhandling om genåbningsplan

Det er i regi af Kulturministeriet, at forhandlingerne om plan for genåbning foregår

Gennem de seneste dage har Danske Biografer, på linje med en række andre institutioner, organisationer og repræsentanter for alle dele af det danske kulturliv, været i dialog med Kulturministeriet omkring en plan for genåbning.

Det er foreningens direktør, Lars Werge, der deltager i møderne, og i samarbejde med foreningens bestyrelse har han blandt andet fremlagt et notat, der fortæller om de forholdsregler, begrænsninger og ændrede kutymer, som biograferne kan foreslå som et led i en kontrolleret genåbning.

Det er fortsat ikke Danske Biografers forventning, at man vil opleve en genåbning af vores område i begyndelsen af maj. De gældende forsamlingsforbud og øvrige regler udløber 10. maj.

De forskellige sektorer på kulturministeriets område mødes særskilt og skal komme med input til ministeriet. Herfra vil der så blive udarbejdet en række anbefalinger for de enkelte brancher – disse anbefalinger vil blive en del af de forhandlinger, som Folketingets partier skal igennem på vej mod de næste led i genåbningen af Danmark.