Danske biografer modtog 70 mio. i støtte fra biograf- og aktivitetspuljer

Mediet kulturmonitor.dk har lavet en grafisk oversigt over de forskellige branchers brug af aktivitetspuljen. Hertil kommer biografpuljen (Illustration bragt efter aftale med Kulturmonitor)

I efteråret 2020 var der meget debat i kulturlivet om den aktivitetspulje, der blev aftalt mellem politikerne på Christiansborg i september måned.

Med en bevilling på 300 millioner kroner for efterårsperioden – en bevilling, der senere blev forlænget og forøget – var der lagt op til med-finansiering og dækning af ekstra omkostninger, når kulturlivet igen skulle forsøge at komme på fode efter forårets og sommerens corona-lukning.

For Danske Biografers vedkommende var der naturligvis fokus på puljen. Men også en vis utilfredshed, fordi det virkede som en vanskelig proces at søge puljen, og fordi aktiviteterne, der kunne støttes, skulle indeholde ekstra udgifter samt være opsøgt af mere end 25 gæster ad gangen.

Nyhedsmediet Kulturmonitor har nu opgjort, via en aktindsigt hos Slots- og Kulturstyrelsen, hvordan de bevilgede midler er blevet fordelt i 2020.

Det fremgår af denne artikel.

Danske Biografer har af Kulturmonitor fået lov til at bringe ovenstående illustration af fordelingen af midler mellem brancherne. Som det fremgår, har biograferne modtaget 65 millioner kroner og er dermed en af de brancher, der har modtaget flest penge.

Danske Biografers direktør, Lars Werge, udtaler til artiklen, at beløbet godt kunne have været større:

“Vi havde jo gerne set, at man også havde støttet arrangementer, der ikke havde 25 siddende gæster, simpelthen for at være aktivitetsfremmende og sørge for, at der blev holdt åbent for biograferne på et tidspunkt, hvor det var trygt at komme der,” siger Lars Werge.

Der blev også etableret en særlig pulje til biograferne. Her er det blevet oplyst, at der har været ansøgt og tildelt knap 5 millioner kroner i 2020 – så biograferne har samlet modtaget knap 70 millioner kroner i efteråret 2020 fra disse puljer.

For begge puljers vedkommende gælder, at der kan forekomme efterregulering.