Danske Biografer søger ny direktør

Base i hjertet af København og med ansvar for brancheforeningens samlede aktiviteter

Med reference til bestyrelsen for brancheforeningen Danske Biografer, søges en direktør, som med ildhu kan tage ansvar for de samlede aktiviteter i Danske Biografer. Direktøren er branchens officielle talsmand og håndterer herunder al udadvendt kontakt for foreningen, herunder for at sikre, at DB har en stemme i igangværende debatter og om nødvendigt aktivt sætter relevante dagsordner i offentligheden.

Herudover er opgaverne at;

  • opbygge og vedligeholde et netværk til politiske ordførere. Danske Biografer skal være en naturlig sparringspartner i forhold til film- og mediepolitiske spørgsmål. Direktøren har konkret ansvar for at udvikle Danske Biografers input til filmaftaler samt at placere biograferne i fremtidens medie- og kulturforbrug
  • varetage både indenlandsk og udenlandsk branchekontakt
  • sikre og varetage Danske Biografers repræsentation i relevante udvalg og arbejdsgrupper, herunder viden og kendskab til indgåede brancheaftaler
  • søge repræsentation i relevante bestyrelser, udvalg og arbejdsgrupper
  • holde sig opdateret om branchestrømninger og innovation og orientere medlemmerne herom
  • sikre foreningens månedlige udgivelse af relevant information og forventninger til kommende film releases. I tillæg hertil produceres brancherelevant indhold til foreningens hjemmeside, månedsvise offentlige nyhedsbreve og kvartalsvise informationsskrivelser til biograferne
  • i samråd med bestyrelsen at beslutte og afholde faglige seminarer for foreningens medlemmer
  • afholde bestyrelsesmøder i overensstemmelse med foreningens vedtægter, samt ansvarlig overfor bestyrelsen i forhold til foreningens økonomi, budgettering og opfølgning.

Direktøren har personaleansvar over for foreningssekretær og grundet foreningens størrelse må visse støttende funktioner for sekretariatets drift forventes.

Din baggrund:

Du er en stærk og forhandlingsvant netværker, som forstår at begå sig i et politisk miljø og udføre passende og positivt lobbyarbejde. Du skal være selvstændig og selvstarter med højt energiniveau, og du er vant til selv at være en udførende kraft. Det er nødvendigt at være velformuleret i skrift og tale og at have gode præsentationsevner, f.eks. for bestyrelsen og ifm. større arrangementer.

Du har erfaring med pressekontakt og politisk arbejde på brancheniveau og i forhold til landspolitik.

Du har en relevant videregående uddannelse, og karrieren har budt på økonomisk drifts- og budgetteringsansvar og formodentlig ledelsesansvar. Måske har du erfaring som spindoktor eller kulturjurist. Erfaring med foreningsarbejder med håndtering af mangeartede interessenter vil være en fordel.

Bech-Nielsen, Riber & Partnere understøtter dette rekrutteringsforløb, og al henvendelse rettes til Managing Partner, Christian Riber, tlf.: 20257887, e-mail: cri@bnri.dk

Se opslaget i sin helhed på Bech-Nielsen, Riber & Partneres hjemmeside

Send din ansøgning og CV via dette link

Interviews til stillingen gennemføres løbende fra primo januar 2020.

Danske Biografer (DB) er en brancheforening for alle biografer i Danmark, fra de helt små til store multiplex biografer. DB arbejder for at støtte og bevare eksistensgrundlaget for alle biografer og for at øge publikums besøgsfrekvens. DB igangsætter og støtter initiativer og projekter der fremmer biografoplevelsen, blandt andet ved samarbejde med andre relevante institutioner, så som Foreningen af Filmudlejere i Danmark og Filminstituttet. DB ønsker ligeledes aktivt at deltage i relevante kulturpolitiske aktiviteter og markedsførings-projekter, samt i den kultur­politiske debat for derved at få indflydelse på branchens udvikling, såvel forretningsmæssigt som lovgivningsmæssigt. Det er ligeledes DBs ønske at påvirke alle interessenter til bedre at forstå biografernes produkt og plads i den kulturpolitiske helhed.