Danske Biografers årsmøde

Tirsdag d. 27. september samledes den danske biografbranche til Årsmøde i Svendborg. Midt i et travlt filmtræf havde man sat hinanden stævne for at høre nyt om branchen og møde den nyligt konstituerede formand Mette Schramm.

Hun afløser indtil videre Danske Biografers hidtidige formand Kim Pedersen, som efter14 års flot indsats har valgt at søge nye udfordringer.

Mødet blev indledt af Artcinema foreningens formand Line Bjørn Daubjerg Christensen fra Øst for paradis i Århus som bød velkommen til de deltagende biografer og til Mette Schramm som i sit civile virke er leder af Reprisen i Holte og Empire bio på Nørrebro i København.

Herefter skitserede Mette Schramm kort sine intentioner for det kommende arbejde med at skabe fremtidens Danske Biografer. Læs et uddrag af hendes tale til forsamlingen længere nede i artiklen.

Undersøgelse om danske film og tv-serier
Dagens andet indslag var et besøg af Sanne Junker Pedersen & Martin Kofoed Hansen fra Det dansk filminstitut som netop har afsluttet en spændende undersøgelse som forholder sig til hvordan publikum opfatter og bruger dansk film og danske Tv-serier.

Til forsamlingens store glæde kunne man konstatere at biografoplevelsen lever i bedste velgående. Mange gode indsigter gjorde at man også blev klogere på forbrugernes adfærd generelt og deres holdning til dansk indhold, uanset om det handler om en produktioner skabt til en lille skærm eller det store lærred

Tale til medlemmerne
I sin tale til forsamlingen sagde Mette Schramm bl.a. følgende:

”Hvis jeg skal sige lidt om mine tanker for DB’s umiddelbare fremtid, så mener jeg, at min vigtigste opgave – sådan lige nu og her – er at fortsætte den stabile drift og holde de kontakter, vi har, ved lige. Ganske enkelt, ”Business as Usual”.

Jeg vil også fokusere på sørge for at de værktøjer, som foreningen stiller til rådighed for medlemmerne, f.eks. vores premiereliste, bliver opdateret, og jeg arbejder ligeledes på en Buzz Bizz, som vil udkomme ved månedens udgang.

Sideløbende med dette ser jeg en proces, hvor bestyrelsen – som jo er jeres repræsentanter i fællesskabet – afklarer, hvad man vil med foreningen fremover. Kvalificerer hvilke opgaver, der skal prioriteres og sidst men ikke mindst skitserer en struktur, som kan løfte disse opgaver.

Jeg synes, det er vigtigt, at vi får tænkt os godt om, så jeg vil opfordre til at man væbner sig med tålmodighed. Min erfaring er, at ting nogle gange tager lidt længere tid, end man som udgangspunkt planlægger.

Specielt når man har at gøre med en så mangeartet konstruktion som DB, med 5 underforeninger, der alle har deres unikke tilgang til, hvad det vil sige at drive biograf.

På det bestyrelsesmøde, som blev afholdt i fredags, og hvor jeg blev konstitueret, enedes deltagerne om, at de skal bede deres medlemmer komme med input til DB’s fremtidige virke.

Jeg vil håbe og opfordre til, at når det hele er overstået, så kan vi se tilbage på processen som åben, konstruktiv og dialogsøgende.

Tilslut vil jeg minde om, at selv om man måske til daglig tænker ”det her har ikke noget med mig at gøre, vi kan selv” eller ”de andre forstår os ikke”, så har vi rigtigt meget tilfælles, og lighederne er flere end forskellighederne.

Uanset om man er involveret i en lille foreningsbiograf eller driver en stor kommerciel virksomhed, handler det om det samme – at skabe gode oplevelser for det publikum, som har valgt at bruge deres fritid og penge på at gå en tur i biografen. 

En samlet biografbranche og et stærkt DB er vigtigt, for det giver os en stemme, både i debatten og ikke mindst i samarbejdet med andre interessenter i branchen.

I fællesskab kan vi bidrage, blive hørt og opnå indflydelse. Noget der aldrig ville være muligt, hvis vi agerede som enkeltstående enheder og det uanset, om man er stor eller lille – sammen er vi stærkest.”

Line Bjørn Daubjerg Christensen afsluttede mødet med at takke forsamlingen for god ro og orden og Sanne Junker Pedersen & Martin Kofoed Hansen for deres fine præsentation og således kunne alle gå beriget ud i solen på Centrumpladsen inden de efter en kop velfortjent kaffe atter forsvandt ind i biografens mørke.

Vil du læse mere om Filminstituttets undersøgelse kan du finde det her