Danske filminstruktører er ude af trit med virkeligheden

Åbent brev fra Brancheforeningen Danske Biografer til foreningen Danske Filminstruktører:

Kære Danske Filminstruktører,

Danske Biografer elsker danske film og giver dem de bedste sale, premieredatoer og udbredelse af alle de forskellige landes film, på biografernes righoldige repertoire.

Vi hylder de danske filminstruktører for at være fabulerende, fantasifulde og grænseoverskridende i arbejdet med jeres film.

Danske filminstruktører er i god ret til at mene biograferne overhovedet ingen risiko løber, i forbindelse med deres forretning, om end mange biografejere ryster en smule på hånden, når de underskriver 15-årige lejekontrakter med risiko på mellem tyve og flere hundrede millioner kroner. For slet ikke at snakke om enorme investeringer i teknologier, som sikrer filmene bliver vist præcis som I ønsker.

Instruktørerne er ligeledes i god ret til at foreslå staten skal bestemme hvor meget biograferne skal betale for danske film, uanset potentiale og øvrige samhandelsvilkår. Også til trods den foreslåede 10 % stigning i filmlejen og knæfald for teleoperatørerne vil lukke 85 % af de danske biografer.

Biograferne hylder nemlig ytringsfriheden.

Men når det fabulerende, fantasifulde og grænseoverskridende også omfatter brug af citater i Danske Filminstruktørers udspil til Filmforlig 2015-2018, må biograferne råbe vagt i gevær.

I angiver selv at have taget udgangspunkt i dette citat fra en blog, undertegnede skriver som privatperson:

”De sidste 30 år har samhandlen mellem filmdistributører og biografer været baseret på, hvor lang en holdbackperiode distributøren kunne tilbyde biograferne. Holdbackperioden har været et uomtvisteligt samhandelsvilkår. Og det siger sig selv, at biograferne ikke vil betale så meget for film, som kun har to måneders holdback, i modsætning til film som oppebærer fire måneders holdback.”

Men I har forvansket dette citat til ukendelighed til brug for understøttelse af jeres agenda på denne måde:

Formanden for Danske Biografer har udtalt, at den enkelte producents aftale med biograferne vil blive forringet, hvis producenten forsøger at skaffe midler til sin film fra telebranchen og andre, som ønsker at vise filmen på en anden måde, end de nuværende aftaler foreskriver.

Brancheforeningen Danske Biografer må tage afstand fra denne forvanskning af et citat, foreningens formand har skrevet som privatperson i sin blog i Filmmagasinet Ekko.

Forskellen er til at få øje på: I det originale citat er der tale om en forklaring på hvorfor holdback er et samhandelsvilkår på lige fod med for eksempel filmleje. I instruktørernes forvanskning fremstilles problematikken som biograferne vil straffe den heltemodige producent, fordi denne er så formastelig at forsøg at skaffe midler til dansk film på en ny måde.

I øvrigt fremstiller instruktørerne problematikken som biograferne har en aftale med producenten. Det er ikke korrekt. Biograferne har alene aftalegrundlag med filmens distributør.

Biograferne finder det trist, I er nødsaget til at tage den slags forvanskninger i brug for at fremme jeres agenda.

I håbet om en masse gode film fra jeres hænder i de kommende år, om end troen på dette svandt efter læsning af jeres udspil.

Med venlig hilsen

p.f.v.

Kim Pedersen

Formand, Brancheforeningen Danske Biografer