Danske Filminstruktørers Anbefalinger til Filmforliget 2019-22

I fortsættelsen af anbefalinger til ny Filmaftale 2019-2022, som DB præsenterer på sin hjemmeside, er turen nu kommet til foreningen Danske Filminstruktører.

Anbefalingerne fra branchens parter og politikere præsenteres her på hjemmesiden, i takt med de bliver offentliggjort.

Danske Filminstruktører lancerer i dag anbefalinger til de forestående politiske forhandlinger om filmforliget 2019 – 22. Vi ønsker at fastslå overfor de folketingspolitikere, der skal forhandle det nye filmforlig, at dansk film både er kulturskat og folkeeje, som skal prioriteres og udvikles ind i fremtiden.

Udfordringen set fra et dansk synspunkt er, at streaming-tjenesternes tsunamier af amerikansk-funderet indhold desværre er med til at trænge det særligt danske i baggrunden. Jo flere kommercielt drevne serier, funderet i en amerikansk kulturforståelse, desto mindre fylder det danske særpræg.  Samtidig er lanceringen af film alt for traditionel og det betyder at masser af danskere går glip af filmoplevelser og ikke mindst af samtidsfortælling som dansk film udgør. 

Det kræver en nytænkning, så vi kan forstærke relationen mellem film og publikum. Vi vil sætte kulturel værdi på dagsordenen, og vi ønsker, at der skabes en økonomisk bæredygtig model for dansk film således, at vi både har en original dansk filmkunst, filmkultur og biograf- kultur i fremtiden. 

På den baggrund har Danske Filminstruktører formuleret 8 forslag til det kommende filmforlig, hvoraf der særligt er tre forslag, der imødeser relationen mellem film og publikum, forslag til streamingtjenesternes kulturbidrag og antallet af film, der produceres i Danmark: 

·         Ny Afdeling for Publikumsoplevelse: Lancering af danske film skal nytænkes. Der bør oprettes en ny Afdeling for Publikumsoplevelse på Det Danske Filminstitut, der skal støtte lancering af danske film efter to principper: kulturel betydning og kommerciel værdi. 

·         Finansiering af dansk film: Udbydere af streamingtjenester bør pålægges et kulturbidrag på 4-6 % af deres omsætning i Danmark. De 2 % skal investeres direkte ind i dansk indhold, som fastlagt i medieaftalen 2019-2023. De resterende 2-4 % skal indbetales til Det Danske Filminstitut, som fordeler pengene inden for de forskellige støtteordninger.

 ·         Antallet af film: Danske Filminstruktører anbefaler, at der produceres minimum 100 spillefilm og minimum 130 dokumentarfilm i de kommende 4 år.

 Danske Filminstruktørers anbefalinger kan læses i sin helhed HER