Danskerne ser stadig film i biografen

DB - A - BIOGRAF (720x334)

Selv om streaming vinder hastigt frem i de danske hjem, klarer biograferne sig stadig godt i konkurrencen. Og efter flere år med tilbagegang i den danske filmbranche vender udviklingen i 2015 med en beskeden vækst på 0,3 %. Det viser en ny analyse af underholdnings- og medieindustrien fra PwC.

Den samlede filmbranche i Danmark har ikke oplevet positiv vækst siden 2009, men i 2015 ser den udvikling ud til at vende. Den positive udvikling er primært drevet af stigende biografindtægter samt et hastigt voksende digitalt marked. Frem mod 2018 forventes den samlede industri at vækste med 1,6 % fra DKK 2,3 mia. i 2013 til 2,5 DKK mia. i 2018 ifølge PwC’s årlige analyse Global Entertainment and Media Outlook 2014-2018.

Annoncørerne tror på biograferne

Går man bare tilbage til 2011 var markedet for salg af fysiske film næsten dobbelt så stor som de samlede biografindtægter. Køb og leje af film indbragte filmbranchen over DKK 1,5 mia., mens biograferne omsatte for ca. DKK 750 mio. Billedet ser helt anderledes ud i dag, hvor det er biograferne, der henter størstedelen af branchens indtægter med årlige vækstrater på knap 3 % fra DKK 859 mio. i 2013 til knap DKK 1 mia. i 2018.

”Væksten hos biograferne er primært drevet af en teknologisk fornyelse. Digitaliseringen af de danske biografer og den nye 3D teknologi er to af de største drivkræfter bag de stigende indtægter. Derudover formår biograferne – som et af de få medier – også at tjene flere penge på reklameindtægter,” fortæller forklarer partner i PwC Leif Ulbæk Jensen, der er ekspert i medie- og underholdningsbranchen.

Streaming bliver stadig mere populært

Der er ligeledes fart på væksten, når det gælder de elektroniske filmtjenester. Især markedet for streaming vokser hastigt med en vækst på 51 % frem mod 2018, mens film købt via tv-abonnementer vækster med 10 % frem mod 2018.

“Den primære vækst kommer helt klart fra streaming og køb af film via tv-abonnementer, mens salget af DVD’er og blu-rays vil fortsætte med at falde med knap 8 % fra 2013 til 2018. De fysiske filmtjenester vil fortsat stå for en lidt større indtjening end de elektroniske, men fortsætter de vækstrater vi ser i øjeblikket, vil de elektroniske uden tvivl ende med at overhale de fysiske,”  siger Leif Ulbæk Jensen.

Han henviser til, at indtjeningen på de elektroniske filmtjenester vil ligge på DKK 710 mio. i 2018, mens de fysiske filmtjenester når op på en indtjening på DKK 818 mio. samme år.

Om analysen

Analysen dækker 55 lande og følgende 13 brancher: Tv-abonnement og -licens, tv-reklamer, internetadgang, internetannoncering, radio, reklamer i det offentlige rum, videospil, film, aviser, forbrugermagasiner, business-to-business, bøger og musik. Undersøgelsen indeholder tal for medie- og underholdningsbranchens indtjening fra 2009-2013 samt forudsigelser om vækstudviklingen i branchen fra 2014-2018.

Kilde: pwc