”Det andet liv” og konspirationsteorierne

I Radio24syv i fredags fremsatte instruktøren Jonas Elmer konspirationsteorier om, at biograferne målrettet har forsøgt at minimere tilskuerantallet på hans film.

I går blev dette så – ligeledes i Radio24syv – fulgt op af filminstruktørernes formand, Christina Rosendahl, som uddybede disse konspirationsteorier.

Brancheforeningen Danske Biografer, skal i sit hele afvise Jonas Elmer og instruktørforeningens konspirationsteorier, rettet mod biograferne. Teorierne tager alene afsæt i misforståelser, samt manglende viden om hvordan filmbranchen fungerer.

I stedet for at bruge tid på konspirationsteorier, burde Jonas Elmer og Christina Rosendahl nu hellere have rettet henvendelse til Danske Biografer for en forklaring.

DB’s formand har endda været i kontakt med de to instruktører, i løbet af den forgange uge, ganske uden disse teorier blev nævnte med ét ord.

Man mistænker instruktørerne for hellere at ville henfalde til uberettiget kritik af biograferne, end at få kastet lys over sagen.

I radioudsendelsen bliver det nævnt, at filmen kun er blevet vist i 2-3 biografer. Det er ikke korrekt. Filmen havde premiere i hele 7 biografer. Det er faktisk en enkelt mere end antallet af biografer på Simon Stahos ”Miraklet”.

I alt har hele 21 biografer enten haft filmen på programmet, eller vil få det, inden for kort tid (Se listen nedenstående) – og flere vil ganske givet komme til.

Filmen er blevet lanceret som et eksperiment med en måneds holcback, i forhold til de gængse fire måneder. Det er både Christina Rosendahl og Jonas Elmer vidende om.

Filmens udlejer, SF Film, aftalte på dette grundlag, kun få ’eventforestillinger’ i biograferne. Dette blev understreget af filmens udlejer, da eksperimentet gennem pressen blev offentliggjort.

Biograferne har dermed ikke undertrykt filmens muligheder, det har filmens distributør alene ansvaret for:

– Der blev kun ofret få penge på filmens biograflancering. Langt under hvad der bliver spenderet på sammenlignelige film.

– Filmen blev hemmeligholdt for landets biografejere. Hvor man normalt ser alle kommende danske film blive vist på en af årets fire ”Filmtræf”, er ”Det andet liv” overhovedet ikke blevet vist.

– Filmens distributør annoncerede allerede tre uger før filmens biografpremiere, at ”Det andet liv” ville blive udsendt på VoD kun en måned efter filmens premiere.

De tre ovennævnte faktorer er dræbende for enhver film. Tre faktorer biograferne ingen som helst indflydelse har haft på.

I udsendelsen på Radio24syv bliver det også nævnt, at de amerikanske biografer ofte har film på programmet med en måneds holdback. Blot bliver det i udsendelsen ikke nævnt, at filmenes distributører i USA lejer biograferne til formålet, for at friholde biograferne for tab og risiko.

Denne lanceringsmåde har resulteret i nedgang i de amerikanske biografers tilskuerantal på mellem 76% og 98%. En skam instruktørerne slet ikke interesserer sig for resultaterne af eksperimenter, de med jævne mellemrum så kraftigt efterlyser.

Men i Danmark vil man som sædvanlig hellere forsøge sig med den svære kunst, både at blæse og have mel i munden.

”Det andet liv” har kun en måneds holdback, mod de gængse fire, dog uden de danske biografer, som man ser det med de amerikanske, bliver friholdt for tab og risiko.

Holdback er et samhandelsvilkår på lige fod med filmleje, lanceringstilskud m.v. Som nævnt ovenstående, er det ikke helt ligegyldigt om en film har en måneds holdback, eller de gængse fire måneder.

Da distributøren af ”Det andet liv” i flere tilfælde undlod at meddele denne ændring i de almindelige samhandelsvilkår, valgte Foreningen af Mindre og Mellemstore Biografer at udsende en forklarende mail om dette forhold til sine medlemmer.

Biograferne hverken kan, skal eller vil blande sig i hvordan en distributør eller instruktør vælger at lancere sin film. Såfremt man måtte vælge at udsende filmene uden om biografer og direkte på de digitale platforme, er det biograferne aldeles uvedkommende.

Men vælger distributøren at udsende filmen i biograferne, er det kun rimeligt at biograferne får en ordentlig mulighed for at hente sin indtjening. Og klart et kortere holdback vil få indflydelse på de øvrige samhandelsvilkår.

Det Danske Filminstituts direktør, Henrik Bo Nielsen, har aldrig forspildt en chance for at fortælle biograferne, de blot kan sige nej til en film, hvis samhandelsvilkårene er uspiselige.

Biografvirksomhed i Danmark er et liberalt erhverv. Enkelte helt små biografer og art-cinemas modtager en mindre støtte fra Det Danske Filminstitut (under 1% af instituttets samlede budget), de øvrige 90 procent af markedet opererer på helt almindelige markedsvilkår.

Der er således intet grundlag for konspirationsteorier rettet mod biograferne.

Biografer som enten har haft, eller vil få, Jonas Elmers “Det andet liv” på programmet:

Nordisk Film Biografer, Palads, København

Nordisk Film Biografer, Dagmar, København

Empire Bio, København

Nordisk Film Biografer, Odense

Nordisk Film Biografer, Aalborg

Nordisk Film Biografer, Trøjborg, Århus

Nordisk Film Biografer, Kinopalæet, Kgs. Lyngby

Øst for Paradis, Aarhus

Biffen i Aalborg

Gentofte Kino

Helios Teatret, Faaborg

Kerteminde Bio

Toftlund Bio

Valby Kino

Bio Aalestrup

Korsør Biograf Theater

Skagen Bio

Bjerringbro Biograf

Bio i Køge

Kulturbiografen i Holbæk

Nicolai i Kolding