Direktøren stopper

Direktør Lars Werge har fået ansættelse i Dansk Erhverv og stopper derfor i Danske Biografer (Pressefoto)

Direktøren for Danske Biografer, Lars Werge, har med udgangen af februar meddelt bestyrelsen og formand Torben Villesen, at han stopper i jobbet.

Det skyldes, at Lars har fået ansættelse i Dansk Erhverv som mediepolitisk chef.

Med sin baggrund i journalistik og en fortid i ledelsen af Dansk Journalistforbund vender Lars Werge dermed tilbage til sin grundlæggende faglighed. Han blev uddannet som journalist i 1996 og har arbejdet i mediehuse som Berlingske, Ritzaus Bureau og Ekstra Bladet.

Stillingen i Dansk Erhverv giver ham en central position for organisationen, når det gælder interessevaretagelse, dagsordensættelse og vidensdeling for  medlemmerne på medieområdet.

Lars Werge, 55 år, tiltrådte som direktør i Danske Biografer medio februar 2020, og han lægger ikke skjul på, at han har været glad for udfordringerne i biografbranchen.

”Umiddelbart efter min start hos Danske Biografer blev Danmark ramt af corona, og et par uger senere lukkede statsministeren landet hårdt og effektivt. Siden fulgte yderligere to perioder, hvor biografsektoren i lighed med andre dele af kulturlivet var lukket som følge af restriktioner.”

”Det er indlysende, at de to år med corona har betydet, at mit fokus på Danske Biografers vegne har været at sikre kommunikation til medlemmerne og til omverdenen, og at sørge for at varetage biografernes tarv overfor politikerne bedst muligt,” siger Lars Werge.

Det er aftalt med bestyrelsen for Danske Biografer, at Lars Werge fratræder sin stilling senest ved udgangen af maj måned, og umiddelbart herefter begynder han hos Dansk Erhverv.

Danske Biografers bestyrelse er i drøftelse om at løse den udfordring for organisationen, som fratrædelsen betyder.