En lys fremtid for filmbranchen

DB - ABLACKUNIC (720x324)

Erklæring fra Den Internationale Biograf Union (“UNIC”) og Den Internationale Artcinema Forening (“CICAE”)

Venedig/Bruxelles, den 3. september 2016 – Mens det internationale film- og biografmiljø samler sig til Venedig International Film Festival, og i kølvandet på Europa-Kommissionens første European Film Forum, som udforsker fremtidens biografer, udsender Den Internationale Biograf Union (“UNIC”) og Den Internationale Artcinema Forening (“CICAE”) følgende erklæring om sektorens sundhedstilstand, vigtigste tendenser og udfordringer.

Biografernes centrale rolle i Europa
Alle biografer i hele Europa – uanset størrelse eller beliggenhed – giver betydelige bidrag til den kulturelle mangfoldighed og er afgørende for den kommercielle og kulturelle succes for den europæiske filmindustri. Samtidig har biograferne en stærk social indflydelse.

Biografer er kreative mødesteder, der hjælper til med at stimulere dialog omkring en række vigtige spørgsmål, som er afgørende for Europa. Uden for biografsalen bidrager vore medlemmer til lokalsamfundet med social samhørighed og er driveren i mange nybyggerier i byerne.

De over 30.000 biografsale over hele EU skaber opmærksomhed omkring og interesse for de nationale, europæiske og internationale film, så næsten en milliard publikummer årligt kan diskutere historier, der underholder os, få os tænke og sætte os i stand til at reflektere over hverdagen. 96 procent af disse biografsale er nu digitaliseret. Antallet af film forevist i biograferne er steget kraftigt gennem de seneste 15 år, hvilket gør det muligt for biografejerne at opfylde stadigt større og forskelligartede krav fra publikum.

Eksempler på stigninger i antallet af film forevist i EU-7 fra 2001 til 2015 (excl. alternativt indhold og eventforestillinger) Estland: 105 til 276, Danmark: 172 til 257, Polen: 187 til 343, Italien: 400 til 593, Frankrig: 504 til 654, UK og Tyskland: 375 til 596 (Kilde: medlemmer af UNIC og nationale filminstitutter).

I en verden hvor europæerne har et utal af digitale tjenester tilgængelige lige ved hånden, er den eksklusive oplevelse af at se en film sammen med andre på det store lærred blevet stadigt vigtigere. Denne fortsatte styrke og populariteten ​​biograferne nyder pt. afspejles i både tilskuerantal og spilleindtægter over hele Europa. I 2015 steg antallet at tilskuere i EU med 7,4% til 976 millioner solgte billetter. Indtægterne steg til €7,3 mia. Da home entertainment-sektoren  fortsat slås med at kunne kompensere for de tabte dvd-indtægter – til en vis grad på grund af høje niveauer af filmtyverier – forbliver biograferne den centrale søjle i den samlede filmøkonomi. Udover stærke resultater for sektoren bidrager biograferne også med at opretholde hundredtusindvis af jobs til overvejende unge i byerne, samt i landdistrikter over hele Europa.

Filmenes succes i biograferne hjælper også til med at gøre dem større på andre platforme. Væksten i filmsektoren – herunder Video on Demand – kan kun udvikle sig på dette stærke fundament og bør ikke ske på bekostning af biografernes eksklusivitetsperiode. Med de mere end 1.600 spillefilm, der årligt produceres i EU, skal biografejerne efterlyse behovet for flere publikumsfokuserede strategier i den europæiske filmsektor.

Der er et behov for at styrke indsatsen i både filmdistribution og biografer for at skabe mere publikumsbevidsthed omkring nationale og europæiske film. Der er også et presserende behov for en åben dialog mellem alle interessenter i industrien, incl. filminstitutter, for at undersøge stigninger i antallet af filmproduktioner, der efter vores opfattelse ikke nødvendigvis afspejler efterspørgslen blandt publikum eller forevisningskapaciteten i biograf-sektoren.

Store investeringer i innovation og kreativitet
Biografoplevelsen over hele Europa er blevet et stadig mere engagerende, forskelligartet og fordybende oplevelse, takket være kreative iværksættere og igangværende investeringer i innovation af biografer. Europæiske biografer har investeret massivt for at digitalisere deres biografsale. I løbet af de seneste 10 år har biografejere over hele Europa – i samarbejde med filmdistributører og offentlige filminstitutter – investeret over €1,5 mia. i digitaliseringen af biograferne.

Digital teknologi har ført til et paradigmeskift i hele biograf-sektoren. Nyskabelser i lyd og projektionskvalitet, mere fleksibel og effektiv drift og mere sofistikerede strategier for publikumsengagement for fortsat at kunne transformere biografoplevelsen og tiltrække et stigende antal gæster til biograferne. Som det fremgår ovenfor, har disse ændringer ført til en betydelig stigning i antallet af film forevist i biograferne.

Sektoren vil fortsat omfavne innovation og forandring. Biografer af alle størrelser eksperimenterer med en række sociale mediestrategier, mobile apps, og event-formater for at kunne tiltrække et endnu større publikum.

I de kommende år vil sofistikeret tracking og analyser af biografgæsternes adfærd blive mere afgørende. Mens biograferne og deres partnere eksperimenterer og samarbejder for yderligere at forbedre analysegrundlaget, opstår en enestående mulighed for at fremme lokale og europæiske film, såvel som uafhængige biografer, gennem datadrevne strategier. Det er en mulighed den europæiske sektor samt filminstitutter og Europa-Kommissionen nøje bør evaluere.

Oplevelsen inde i biografsalene fortsætter også med at blive transformeret. Nogle biografejere investerer i banebrydende teknologier – fra 3D-lydsystemer til ekstra store lærreder – for at give en stadigt mere medrivende oplevelse. Andre har investeret i nye biografdesigns, servicekoncepter og opgraderinger af siddepladserne, for at give mere komfort. Mens disse bestræbelser hjælper sektoren med at kunne konkurrere med et utal af underholdningsmuligheder online, er der også risici knyttet til den igangværende mangfoldighedsgørelse i sektoren. Mindre biografer, og i særdeleshed biografer i landdistrikterne, mangler ressourcer til at investere i yderligere opgraderinger og risikerer at blive efterladt med fletningerne i postkassen. Der er et presserende behov for øget informationsdeling omkring teknologiske standarder mellem alle interessenter i biografernes økosystem for at sikre, at alle film i fremtiden kan vises i alle typer biografer.

Som ovenstående viser – og forhåbentlig under drøftelserne ved European Film Forum i Venedig – vil biografer fortsat eksperimentere og innovere. Fra digitalt engagement til dataanalyser, fra innovationer i biografdesign til nye udvikling indenfor teknologi, vil sektoren fortsætter med at forandre sig.

Mens sektoren står over for muligheden for at engagere sig med en ny generation af filmelskere, vil alle biografer aktivt forsøge sig med nye initiativer rettet mod unge. Biografer over hele Europa – især artcinemas – bidrage massivt til opdagelsen af ​​nye europæiske talenter og bevarelsen af ​​den rige europæiske filmarv. Især biografer med en høj diversitet i programmeringen står over for udfordringen, at de fleste europæiske og mindre uafhængige film normalt ikke er udstyret med store marketingsbudgetter og mangler ofte landsdækkende strategier, eller endog international udsendelse. Det gør en stor indsats i programmering og lokal markedsføring fra biografejernes side endnu vigtigere.

UNIC og CICAE opfordrer derfor kraftigt Europa-Kommissionen og filminstitutter i alle medlemsstater til at sikre, at sektoren fortsat kan trives. Der er en bred vifte af muligheder for samarbejde og filminstitutterne, og Kommissionen kan hjælpe biograferne – især de mindre biografer og biografer med kun en enkelt sal – til at videreudvikle deres kapacitet, til gavn for alle.

Mod en biograf-orienteret dagsorden for europæisk film
På et tidspunkt hvor EU-lederne er forpligtet til at navigere en politisk landskab, der i stigende grad er euroskeptiske og påvirket af store internationale og institutionelle udfordringer, er det vigtigt, at Europa vælger den rette tilgang til kultur og filmindustrien.

Filmindustrien – og kunst og kulturelle og kreative sektorer i almindelighed – kan spille en nøglerolle i genindførelse en positiv og fremadrettet fortælling for det europæiske projekt, og samtidig styrke den kulturelle mangfoldighed, social samhørighed og økonomisk udvikling i alle medlemsstater.

EU-tilgangen omkring en række lovforslag – herunder forsøg på at få mandat til at give adgang til europæiske programmer uhindret kan krydse grænserne – er efter vores opfattelse et område hvor EU skal holde fingrene væk, hvis sektoren fortsat skal kunne tage egne beslutninger og trives. Samtidig skal den europæisk støtte til biografsektoren – gennem Creative Europe Media-programmet, koordineres bedre med de nationale politiske beslutningstagere og filminstitutter, en mere retfærdig inddragelse af nye online interessenter i filmbranchens økosystem, samt meget større indsats i kampen mod filmtyverier – er alle helt afgørende. I den forbindelse er Europa Cinemas-netværket et flagskibsinitiativ i den europæisk kulturpolitik beslutningstagning og bør styrkes yderligere. 25-årsdagen for Creative Europe Media-programmet markerer en vigtig anledning til at fejre Europas resultater for at fremme ikke-nationale europæiske film i hele EU og at fremme kulturel dialog.

Mere specifikt opfordre UNIC og CICAE de europæiske filminstitutioner til at:

– styrke støtten til den europæiske biograf- og biografdistributionssektor med henblik på at skabe mere publikumsbevidsthed og spænding omkring nye europæiske film.

– stoppe ukloge støtteprojekter med simultanudsendelse af film i biograferne og Video on Demand, ikke mindst i betragtning af de svage beviser for at sådanne projekter i det hele taget giver positive resultater for filmbranchen generelt, og til gengæld anerkender værdien af ​​biograf-eksklusivitet.

– øge sin indsats for at bekæmpe filmtyverier gennem “Følg pengene”-strategien og gennem øget koordinering af medlemsstaternes aktiviteter på dette område.

– sikre at medlemsstater, der ønsker at gøre dette, kan anmode internationale Video on Demand-platforme om en afgift der kan støtte deres lokale film-økosystem.

– fortsat at udelukke audiovisuelle tjenester fra igangværende forhandlingerne i forbindelse med Transatlantic Trade and Investment Partnership.

– forhindre anvendelsen af ​​oprindelseslandsprincippet, nævnt i ”Satellite and Cable Directive to online services”, da dette alvorligt kan skade biograferne i visse områder.

UNIC og CICAE ser frem til fortsat at samarbejde med Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og alle EU-medlemsstater for at sikre den europæiske strategi for film og biografer bliver til fordel for det europæiske publikum og den europæiske filmsektor.

 

Venedig, den 3. september 2016

Dr. Detlef Roßmann,
Président, Confédération Internationale des Cinémas d’Art et d’Essai (CICAE)

Phil Clapp,
Président, Union Internationale des Cinémas (UNIC)

Den originale erklæring kan læses HER.