EU-forslag udfordrer finansiering af film

Henrik Bo Nielsen er direktør for Det Danske Filminstitut.

10. december 2015 | Det Danske Filminstitut

FILMØKONOMI. Det alle ellers er så enige om – at borgerne bør kunne medtage deres digitale tjenester på rejser i Europa – ser ud til at kunne true både danske og andre europæiske film af høj kvalitet, fordi det kan få finansieringen til at vakle.

Onsdag offentliggjorde Europakommissionen sit første lovgivningsforslag om ophavsret. Dets formål er at give brugerne af onlinetjenester – såsom e-bøger, musik, spil, film, tv-serier og sport – i et EU-land mulighed for at benytte disse tjenester, når de rejser til et andet EU-land – den såkaldte portabilitet.

“Det handler om en ny europæisk ret til grænseoverskridende overførsel af online-tjenester, der udbyder digitalt indhold,” udtrykte Europakommissionens næstformand Andrus Ansip og kommissær for den digitale økonomi og det digitale samfund, Günther H. Oettinger.

“I dag fremlægger vi også en politisk plan, der sætter kursen for resten af den planlagte ophavsretsreform. Vi fremlægger de næste forslag i foråret 2016,” lovede næstformand og kommissær.

Det nye forslag og især Kommissionens ledsagende bemærkninger giver imidlertid dybe panderynker på Det Danske Filminstitut. ”På overfladen kan det se meget tilforladeligt ud, men djævlen ligger som altid i detaljen,” siger DFI’s administrerende direktør, Henrik Bo Nielsen.

“Det har længe været velkendt, at både rettighedshavere og filminstitutter over hele Europa samlet forstod Kommissionens ønsker om, at borgerne skulle kunne tage deres digitale tjenester med sig på rejse, men også, at vi alle har advaret Kommissionen om, at al for firkantet regulering kan smadre forretningsmodellerne. Fra de europæiske filminstitutters organisation, EFAD, har vi især understreget, at når nu markedsaktørerne har erklæret sig villige til at løse udfordringen på aftalebasis, hvorfor dog så gribe til vidtrækkende regulering. Vi fik det indtryk, at Kommissionen havde forståelse for vores betænkeligheder, men når jeg læser Kommissionens bemærkninger, ser det ud til, at den i al væsentlighed har ignoreret indsigelserne.”

Kommissionen varsler tillige, at den i foråret 2016 vil tage fat på spørgsmålet om det såkaldte “presale” af territorier, der i årtier har været en vital del af europæiske films finansieringsgrundlag. De to kommissærer udtrykker i et læserbrev i Dagbladet Politiken (10.12.15) i runde vendinger, at Kommissionen vil gå forsigtigt til værks og ikke ønsker sig en Pan-europæisk løsning. Hertil siger Henrik Bo Nielsen:

“Det lyder jo umiddelbart fornuftigt, men med gårsdagens udmeldinger angående spørgsmålet om portabilitet, kan man vist kun opfordre rettighedshaverne til at sove med støvlerne på. Det gør de europæiske filminstitutter i al fald.”

Kulturminister Bertel Haarder har over for Politiken udtrykt, at han står ved, at det er regeringens ønske, at der skal findes en løsning på portabiliteten i EU. Skriftligt har kulturministeren meddelt at: “Nu læser vi forordningsforslaget grundigt igennem, så vi er klar til at sætte os til forhandlingsbordet med de andre EU-medlemsstater i det nye år.”