EU og Henning Camre vil køre europæisk film i sænk

2skks (720x339)

EU-kommissæren Günther Oettinger og tidligere Filminstitutdirektør Henning Camre – to der står sammen om at ville køre europæiske film i sænk.

Denne artikel blev offentliggjort 10. marts 2015, men er endnu engang blevet aktualiseret.

EU kommissæren Günther Oettinger er kommet under heftig beskydning for hans copyright-forslag, fra betydende filmfolk i Frankrig, England og Tyskland. Et forslag, som den tidligere direktør for filminstituttet, Henning Camre, i øvrigt varmt har bakket op.

I et lækket brev til Oettinger fra Victor Hadida, Metropolitan Filmexport, Bestyrelsesformand Martin Moszkowicz, Constantin Film og Tim Richards, Vue Entertainment International, bliver det understreget at der “er et behov for faktabaseret politik, når det handler om udvikling af Kommissionens strategi for film og ophavsret. ”

De tre filmfolk påpeger, at langt de fleste af de EU-støttede film, som blev vist i hovedkonkurrencen under Berlin Filmfestivalen i sidste måned, er blev finansieret gennem territoriale salgsaftaler med lokale distributører.

“Uden muligheden for at styre udsendelsesmønstret og prisen for en film, efter efterspørgslen på markedet – en handelspraksis, der er meget almindelige i en række digitale industrier – vil mindre og mere økonomisk skrøbelige film blive marginaliseret,” hævder de tre filmfolk.

De tre filmfolk opfordrer derfor Oettinger ”til at have mere tillid til sektorens købmandskab og evne til at tænke nyt, når det skal besluttes hvordan en film bedst udsendes over hele Europa, til gavn for flest mulige forbrugere. Den nuværende europæiske lovgivning om ophavsret giver os muligheden for at foretage kvalificerede beslutninger. Den er velegnet til formålet og fleksibel nok til at tilpasse sig den teknologiske udvikling,” erklærer de tre.

De foreslår også at Kommissionen bør koncentrerer sig om “problemer, der virkelig kan hjælpe filmsektor til at blive endnu mere konkurrencedygtig, forskelligartet og innovativ”.

Dette omfatter også “bestræbelser på at reducere profitten på pirateri gennem initiativet ”Follow the Money” samt at fremme ansvarligt og fair medieforbrug online og øge bevidstheden om ophavsrettens positive bidrag, blandt yngre forbrugere.

Disse argumenter er ment som stof til eftertanke for kommissæren og bliver rundet af med en kommentar om, at det ville være en velkommen udvikling, ”hvis nye interessenter i det europæiske film-økosystem, såsom Google, Netflix, Amazon og iTunes, bliver deltagere i, og ikke kun modtagere af europæisk film. Som med tv-selskaber og biografer bør disse internationale internetudbydere bidrage til de nationale filmfonde, hvis de skaber indtægter på grundlag af biograffilm.”

“Derudover bør den gennemsigtighed, som andre aktører i værdikæden stiller til rådighed, også omfatte de nye spillere og der bliver opfordret til at vod-udbydere stiller flere data til rådighed vedrørende den kommercielle, kulturelle og sociale værdi, som de bringer til Europa,” argumenterer de tre.

En kopi af dette brev er sendt til de forskellige ministre med ansvar for ophavsret og film, samt til Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker.

De europæiske producenters sammenslutning sendte også et brev til kommissær Oettinger den 4. marts, på vegne af 17 producentforeninger over hele kontinentet, som giver udtryk for deres dybe bekymring over Oettingers udtalelser, under sidste måneds Berlin Filmfestival.

“Kommissionen udviser en meget bekymrende modvilje overfor at lytte til filmindustrien, fra små og mellemstore producenter og til det kreative miljø. Dermed tilsidesættes realiteterne bag produktion af audiovisuelt indhold i Europa i dag. Det viser afgrundsdyb manglende forståelse for hvordan film er finansieret, og hvordan det audiovisuelle marked i Europa rent faktisk fungerer”, erklærer producenterne i deres brev.

Desuden bliver det fremført i brevet, at Europa-Kommissionen ikke sigter mod at indføre “en retlig ramme, der kan bidrage til at skabe nye arbejdspladser og fremme kreativ mangfoldighed i Europa, men snarere at gøre finansieringen af ​​uafhængige europæiske film umulig, for derved – utilsigtet – i virkeligheden at støtte de multinationale og amerikanske virksomheder, på bekostning af mindre og mellemstore producenter og distributører, der i mange år har været skelsættende i at gøre meget forskellige europæiske film mulige; og i øvrigt reducere mangfoldigheden i europæisk filmproduktion og dermed forringe filmudvalget for de europæiske forbrugere.”

Afslutningsvis meddeler producenterne, at de forventer “en konstruktiv politik over for de audiovisuelle værker” fra Kommissionen og at der bliver lyttet til filmskabere og producenter om hvordan europæiske film bedst bliver finansieret og produceret.

“Vi anmoder om respekt fra Kommissionen overfor alle dem, der arbejder på at bygge den europæiske kulturelle identitet. En sådan respekt vil omfatte, at enhver beslutning om at ændre reglerne ikke ville blive taget, uden konsekvenserne af sådanne ændringer er blevet grundigt undersøgt.”