European Film Forum: “Udfordringen for Europa er kulturel”

DB - ABLACKVENEDIG (720x326)

Fra højre: Detlef Rossmann, Martin Blaney, Silvia Costa, Alfred Hürmer, Edith Sepp, Phil Clapp og Christian Bräuer

(Venedig) Biografernes rolle var et centralt emne på European Film Forum i Venedig

De forskellige tilgange til at tiltrække et publikum og analysere deres adfærd, var centrale emner på European Film Forums paneldiskussion med titlen “Stort lærred eller mobiltelefon? Fremtiden for europæisk Film”, som blev afholdt af europæiske biografforeninger CICAE og UNIC i Venedig. ”Hvis vi ser en film på en mobiltelefon, i stedet for et biograflærred, bliver billedets størrelse reduceret i samme grad, som når batterisymbolet vises på mobiltelefonens skærm”, påpegede Detlef Rossmann, formand for CICAE, i sin indledning.

Lucia Recalde Langarica, leder af Creative Europe MEDIA-programmet, understregede at biograferne i besiddelse af oplysninger om, hvem der går i biografen og kan bruge disse data på en smart måde. Ifølge Phil Clapp, Præsident for UNIC og CEO i den engelske biografforening, kan disse data bruges til at målrette indsatsen mere effektivt for at få flere mennesker i biografen. Selvom filmindustrien er rig på data, er det ikke helt klart, hvad disse oplysninger kan fortæller os. “Det yngre publikum ser film af alle typer,” forklarede Clapp. Flere detaljer vil blive præsenteret i en undersøgelse om den tyske publikum, som også vil komme til at omfatte andre lande.

“Håndtering af data er en stor udfordring for vores branche,” udtalte Christian Bräuer, formand for AG Kino. ”Innovation i biografen er en løbende proces. Vi har også brug for en løsning til små biografer.” I mellemtiden ser Alfred Hürme de største ændringer kommer i løbet af de næste fem-seks år.” Alle film vil i fremtiden tilflyde biograferne via kabel eller satellit. Distributørerne vil i større og større udstrækning udfylde en mere salgsfremmende rolle, mens biografejerne vil udvikle relationer direkte med producenterne. “I Tyskland tvinger reglerne i filmfondene producenterne til at udsende en film i biograferne for at tiltrække et publikum.

“Vi bør tage initiativ og skabe en tænketank med fokus på, hvordan europæiske film skal være om 20 år,” foreslog Edith Sepp, leder af den estiske filmfond og leder af EFADs arbejdsgruppe. “Det er vigtigt at fastholde hele kæden i en tid med digitalisering,” opsummerede Silvia Costa, formand for Europa-Parlamentets udvalg for kultur. “96% af de europæiske biografer er digitale, men 1.900 biografer risikerer at lukke.” På grund af forældelse af de digitale projektorer, er der behov for nye støtteinitiativer, fordi støtte kun eksisterer til den første generation af digitale projektorer.

Desuden er der for få biografer i nogle regioner af Europa. Derfor er det nødvendigt at styrke støtten, som er til rådighed til de 1.900 biografer, gennem et særligt initiativ i Media-programmet, og tage fat på EU-medlemslande for påpege behovet for støtte. “Udfordringen for Europa er kulturel,” konkluderede Costa. “Film er det grundlæggende redskab, vi kan bruge til at skabe dialog.”