Film kan hjælpe børn og unge til bedre integration

Det Danske Filminstitut har fra 2018-19 været en del af det internationale forskningsprojekt, ’Film: A Language without borders’, der i sin afsluttende rapport konkluderer, at film kan hjælpe børn og unge fra andre kulturelle baggrunde i deres forståelse for kultur, identitet og tolerance.

Forskningsprojektet, der har omfattet flere end 80.000 børn og unge i Danmark, Storbritannien og Tyskland, har undersøgt, hvordan filmmediets universelle sprog kan bidrage til at nedbryde grænser, fordomme og kulturelle barrierer.

De deltagende børn og unge så en række europæiske film og analyserede dem efterfølgende i skolen, hvorefter en repræsentativ del af børnene, de unge og deres lærere blev interviewet af en række forskere til brug for projektet. Forskningsrapporten sandsynliggør, at film rummer et stort potentiale som ansporing til integration og kulturforståelse af flere centrale grunde:

  • Film giver alle, uanset sprog og baggrund, en universelt forståelig billedfortælling.
  • Film giver minoritetsgrupper selvværd og fællesskabsfølelse, når de oplever historier om deres sprog og kultur.
  • Filmene behandler bl.a. emner som flugt, drømme om et bedre liv, familierelationer, homoseksualitet, sorg og tvangsægteskaber, hvilket har bidraget til dialogen om emner, der normalt virke vanskelige eller tabuiserede.
  • Filmene ledte til dialog om normer, værdier, politiske holdninger og reflektioner om øget historie- og samfundsforståelse.
  • Filmene bidrog til børnenes og de unges øgede forståelse for andre mennesker med væsentligt anderledes vilkår end deres egne.

Forskningsprojektet ’Film: A language without borders’ er udviklet i samarbejde mellem The British Film Institute, Vision Kino i Tyskland, EU-organisationen Creative Europe og Det Danske Filminstitut. Konklusionerne af projektet er udgivet i en rapport, der bl.a. har mødt stor interesse fra lande og organisationer over hele verden.

Blandt de viste film er ”Fighter” (DK), ”Drømmen” (DK), ”Palle alene i verden” (DK), ”Paddington (UK), ”Billy Elliott” (UK), ”Sing Street” (UK), ”Jemima og Johnny” (SA/UK), ”Den røde ballon” (FR), ”Ernest & Celestine” (FR), ”Mit liv som Squash” (FR) og ”Emil og detektiverne” (D).

Læs mere på Det Danske Filminstituts hjemmeside

Foto: Nordisk Film