Filmaftale 2019-2022: Producentforeningens anbefalinger

I stimen af organisationernes anbefalinger til Filmaftale 2019-2022, er turen nu kommet til Producentforeningen. 

Producentforeningen har – i erkendelse af, at de tre indholdsformer har forskellige udfordringer – lavet tre forskellige oplæg; et om spillefilm, et om dokumentarfilm og et om spil. Men de tre oplæg hænger sammen, ikke kun fordi det er Producentforeningen, der repræsenterer alle tre områder og som har samlet medlemmernes erfaringer op og konkretiseret en række politiske budskaber. Men også fordi de tre områder reelt har flere ens rammevilkår. Frem for alt er det Det Danske Filminstitut (DFI), der forvalter støtteordningerne til både film og spil, og alle vores medlemmer ønsker et filminstitut, der i højere grad kan støtte branchens udvikling. 

Filmaftalen handler langt hen ad vejen om rammerne for netop DFI. Desuden skal aftalen følge op på de politiske beslutninger, som blev truffet i medieaftalen. Og endelig har filmaftalen mulighed for at lægge nye linjer ud for brancherne.  

Producentforeningens ønsker samlet fra de tre oplæg: 

Spillefilm – Uddybes HER_

 • Bundfinansieringen af danske film skal sikres
 • TV 2 og DR’s køb af visningsrettigheder til danske film skal i faste rammer
 • Udviklingen af nyt talent skal styrkes
 • Lanceringsstøtten skal automatiseres
 • Det skal være mere attraktivt at producere film, der når et stort publikum
 • Alle aktører skal bidrage økonomisk til at udvikle dansk film
 • Indsatsen mod ulovlig download skal styrkes.

 Dokumentarfilm – Uddybes HER_

 • Der skal efter engelsk model etableres et system til prissætning af produktioner til tv-stationer
 • Standardkontrakten mellem TV 2/DR og producenterne opretholdes
 • Tv-stationernes engagement skal monitoreres løbende
 • Publikumsudviklingen skal styrkes gennem en ny publikumsafdeling på DFI
 • Der skal etableres en fyrtårnspulje for den store dokumentarfilm
 • Det nuværende antal dokumentarproduktioner skal fastholdes
 • Støt CPH:DOX direkte fra Kulturministeriet.

Spil – Uddybes HER_

 • Spilstøtteordningen skal have sin egen politiske aftale
 • Budgettet for spilstøtteordningen skal mere end fordobles
 • DFI’s støttetildeling skal differentieres, så produktionsstøtte følger idestøtte og så både små og store spil når deres publikum
 • Udviklingsstøtte skal suppleres af målrettet lanceringsstøtte.

 Om sammenhængen mellem medieaftale og filmaftale

I medieaftalen blev DR og TV 2s forpligtelse til at engagere sig i dansk film for et bestemt beløb fjernet, og som kompensation er der afsat 120 mio. kr., som skal fordeles efter et system, som skal defineres i filmaftalen. En del af midlerne, 35 mio. kr., er dog allerede allokeret til de to regionale filmfonde, Filmfyn og Den Vestdanske Filmpulje.

Filmpengene har været og, mener Producentforeningen, skal fortsat være bundfinansiering til dansk film, både spillefilm og dokumentarfilm, og det er helt afgørende, at det kommende system understøtter branchens forretningsmodeller og ikke spænder ben for yderligere finansiering. Derfor beder vi om, at de regionale filmpenge fortsat betragtes som filmpenge, dvs. bundfinansiering, og at pengene er bløde penge uden tilbagebetaling. De resterende filmpenge bør som en forsøgsordning placeres på DFI i en separat ordning for ikke at flytte midler fra produktion til administration. 

Danske spillefilm, dokumentarfilm og spil har store ambitioner. Vi stiler efter Oscarnomineringer og stigende publikumstal både i biograferne og på de digitale platforme. Der skal være højere til loftet og mulighed for at få støtte til de helt store dokumentarfilm og spilprojekter. Alt sammen målsætninger, som brancherne står inde for, men som kun kan lykkes med en solid og gennemarbejdet filmaftale, som respekterer branchernes styrker og kompetence.