Filmdistributørernes ønsker til en ny filmaftale

Produktionen af spillefilm i Danmark er et offentligt/privat partnerskab. Sammen med filmproducenterne repræsenterer filmdistributørerne de største private investorer i dansk film. Foreningen af Filmudlejere i Danmark, FAFID, er distributørernes brancheorganisation.

Vort grundlæggende synspunkt er, at Det Danske Filminstitut (DFI) på Kulturministeriets vegne, skal sikre at de ”rigtige” projekter (i forhold til filmlovens ånd og bogstav) støttes – og så overlade udnyttelsen af værkerne til markedet. Vi tror at denne arbejdsdeling vil sikre, at de producerede filmværker når det størst mulige publikum.

Aktuelt er økonomien i filmdistribution præget af, at udviklingen af profitable digitale forretningsmodeller for home-entertainment går langsommere end forventet. Det betyder at biografvinduet stadig er filmdistributørernes vigtigste indtægtskilde. Og vi har masser af gode ideer til den filmaftale som folketingets partier i øjeblikket er ved at forhandle. Men for at gøre det overskueligt, har vi kogt vores anbefalinger ned til tre konkrete ønsker, som vil være med til at skabe en bedre økonomisk situation for dansk film:

1) Liberaliser DFI´s krav til kontrakter mellem producenter og distributører: I DFI´s støttevilkår er man gennem de seneste revisioner nået frem til nogle meget detaljerede krav til aftaler mellem filmproducenter og distributører. FAFID har løbende påpeget de uheldige konsekvenser af disse detaljerede krav: At det bliver mindre interessant at investere i rettigheder, hvis der ikke er aftalefrihed, fordi de enkelte projekter i sagens natur er meget forskellige. De nuværende regler gør det meget risikabelt, at investere i usikre projekter. Grundlæggende er en ”standard kontrakt” meget hæmmende for udvikling af nye lancerings- og distributionsstrategier. Ideelt set ser FAFID gerne et helt frit aftaleforhold mellem producent og distributør, hvilket fungerer rigtig fint i Norge og Sverige.

2) Større og mere forudsigelig lanceringsstøtte til danske spillefilm. DFI´s lanceringsstøtte er vital for udbredelsen af dansk spillefilm – og meget vigtig for at sikre synlighed for dansk film på et meget konkurrencebetonet biografmarked, hvor store globale brands står meget stærkt. FAFID ønsker at der afsættes flere midler til lanceringsstøtten. Samtidig ønsker vi en større forudsigelighed i støttetildelingen – eksempelvis via principper lignende dem, der lå i tidligere ordninger, hvor der var mulighed for at yde ekstra bevillinger. Forudsigelighed er vigtig, da forventningen om en given lanceringsstøtte, er en del af beslutningsgrundlaget for distributionen af den enkelte film.

3) Offentlig støtte til beskyttelse af rettigheder. Beskyttelse af ophavsretten til de film FAFID´s medlemmer investerer i, er for os at betragte som et rammevilkår. FAFID har – sammen med resten af branchen – investeret både tid og penge i bl.a. Rettigheds Alliancens aktiviteter – men vi mener at tiden er moden til et direkte offentligt økonomisk engagement i arbejdet. Vi foreslår konkret, at der afsættes et årligt beløb, på ikke mindre 2 millioner kroner. Desuden vil FAFID gerne opfordre til at retshåndhævelsen fra politi og anklagemyndighed fremmes (vi ved godt der er initiativer i gang, og at dette ligger i Justitsministeriet, men opfordrer Kulturministeriet til bakke op og presse

For yderlige information: FAFID´s formand, Mads Nedergaard på 40 61 27 69