Flere penge til dansk film

Pressemeddelelse fra DFI

27. juni 2014

Stærk opbakning til dansk film og tv-drama

MEDIEAFTALE. Regeringen og folketingets øvrige partier blev torsdag enige om en bred medieaftale, der øremærker flere penge til dansk film og Public Service-Puljen.

Regeringen indgik torsdag en fireårig mediepolitisk aftale med alle folketingets partier. Det betyder, at der nu er enighed om, hvordan licenskronerne skal fordeles hos blandt andet DR, TV 2-regionerne, Radio24Syv og Det Danske Filminstitut.

Kulturminister Marianne Jelved siger om den nye aftale:

“DR står overfor store udfordringer, fordi flere og flere borgere selv vælger, hvad de vil se, og hvornår de vil se det. Jeg er glad for, at alle folketingets partier er nået til enighed om at fastholde og udvikle et omfattende og stærkt public service tilbud til borgerne. Public service er med til at binde os sammen som nation, og det er ekstra vigtigt i en tid, hvor danske medier er under pres fra udenlandske spillere.”

Direktør for Det Danske Filminstitut Henrik Bo Nielsen udtaler:

“Det er meget glædeligt, at regering og folketing med den nye medieaftale bekræfter det stærke offentlige engagement i dansk film og i Public Service-Puljen. Hvis vi skal kunne fastholde det høje ambitionsniveau, der giver borgerne både kvalitet og diversitet i udbuddet af danske film og tv-serier, er det helt afgørende, at der nu er blevet taget hul på at løse de udfordringer, som den digitale udvikling har givet i produktionsøkonomien. Med aftalen har forligskredsen sendt et stærkt signal til filmbranchen om, at staten går forrest i løsningen af den økonomiske udfordring, som Filminstituttet sammen med branchens hovedinteressenter har debatteret de seneste mange måneder. Med Medieaftalen er der lagt et godt fundament for den videre filmpolitiske dialog. Den glæder vi os på Filminstituttet til at arbejde videre med.”

Hovedpunkter vedrørende dansk film og tv

– Medieaftalen for 2015-2018 rummer følgende hovedpunkter, der samlet set betyder en forøgelse af licensmidler til filmområdet:

– DR og TV 2 øger hver deres engagement i dansk filmproduktion fra 60 mio. kr. til 65 mio. kr. årligt. Beløbet for hvert kommende år reguleres i juni på baggrund af forbrugerprisindekset.

– Der overføres fortsat 25 mio. kr. årligt af licensprovenuet til Det Danske Filminstitut til støtte af dansk filmproduktion.

– Der overføres et engangsbeløb på 30,4 mio. kr. af overskydende licensmidler fra 2013 og 2014 til Det Danske Filminstitut til forøgelse af filmstøtteordninger.

– Public Service-Puljen videreføres, og det årlige tilskud øges fra 25 mio. kr. i 2014 til 35 mio. kr. årligt i aftaleperioden. Hertil kommer 30 mio. kr. af overskydende licensmidler for 2013 og 2014.

Retningslinjerne for Public Service-Puljen videreføres uændret bortset fra følgende:

– Muligheden for at yde støtte til radioprogrammer afskaffes.

– Kravet om, at minimum 25 % af de samlede midler til tv-programmer i puljen skal anvendes til “programmer for børn under 14 år” ændres til “programmer for børn og unge”.

– Der åbnes op for, at der af puljen kan ydes tilskud til programmer på VOD-tjenester målrettet et dansk publikum under forudsætning af, at de pågældende tv-programmer efterfølgende udsendes på en flow-tv-kanal på samme vilkår, som i øvrigt gælder programmer, hvortil der kan ydes støtte fra puljen.

– Public Servic-Puljen fortsat: Et beløb på 2,5 mio. kr. årligt af den ovennævnte beløbsramme øremærkes til tv-produktioner, der laves i samarbejde med tv-foretagender, der kan ansøge om støtte fra puljen, og Den Vestdanske Filmpulje, FilmFyn samt Københavns Filmfond for så vidt angår produktioner uden for Storkøbenhavn.

– DR’s forpligtelse til at udlægge produktion til uafhængige producenter forøges til 300 mio. kr. i gennemsnit pr. år over aftaleperioden på samme betingelser som i den gældende public service-kontrakt.

– DR’s forpligtelse til at udlægge produktion til uafhængige producenter skal fremover også omfatte digitale læringsspil rettet mod børn.

Kulturministeriet vil, i samarbejde med blandet andet Medierådet for Børn og Unge, foretage en udredning af lovgivningen med henblik på at vurdere, om de gældende regler om beskyttelse af børn ved tv-sening, herunder tv-sening i det offentlige rum, samt om mærkningsordninger for film og computerspil er tidssvarende og hensigtsmæssige, blandt andet i lyset af udviklingen i forbruget af film og tv-serier på nettet. Aftalepartierne har desuden noteret sig, at udredningen skal ses i sammenhæng med Medierådet for Børn og Unges fokus på børn og unges mediekundskab.

Rammerne for den nærmere anvendelse af de licensmidler, der er afsat til Det Danske Filminstitut, fastsættes i forbindelse med indgåelsen af filmaftalen for 2015-2018, som forventes klar i løbet af efteråret.