Før genstart: Anbefalinger til kulturen

Kulturminister Joy Mogensen (S) har fået præsenteret en række genstart-anbefalinger på kulturens område (Pressefoto: Kristian Brasen/Kulturministeriet)

I slutningen af 2020 blev en arbejdsgruppe nedsat under Kulturministeriet med det særlige opdrag, at man skulle finde på gode ideer til den forestående gen-start af kulturlivet.

Gruppen overbragte fredag (26. februar) sin redegørelse med en række anbefalinger til Kulturminister Joy Mogensen (S). Det bliver herefter ministerens opgave at føre anbefalingerne ud i livet i det omfang, der kan skabes flertal på Christiansborg.

Anbefalingerne spænder fra bl.a. nationale kampagner over testforsøg med store forsamlinger og digitalt innovationslaboratorium til forslag om økonomiske genstartspuljer.

Arbejdsgruppen – det såkaldte genstartsteam – er blevet ledet af Dansk Boldspil-Unions direktør Jacob Jensen. Danske Biografer var ikke inviteret til at deltage i selve teamet.

Undervejs har gruppens medlemmer haft dialog med de forskellige interessenter, institutioner og organisationer på kulturens område. Herunder har også Danske Biografer været i dialog med medlemmer af teamet.