Formandens Bord: Nordisk Films store håb for fremtiden lider skibbrud

db - formandens bord (720x327)

EST sætter kun ekstra gang i Home entertainment-sektorens frie fald

EST (Electronic Sell Through) som er svaret på den amerikanske filmindustri og Nordisk Films store håb om bedre tider i home entertainment-sektoren, stiger og stiger i USA, men det sker udelukkende på bekostning af andre indtægter og i øvrigt er resulteret i et accelererende fald i sektoren.

EST er et nyt vindue som er blevet presset ind mellem biograf- og dvd-vinduet, 3 uger før filmen udsendes på de fysiske medier. EXT har en forholdsvis høj udsalgspris.

Problemet er blot at denne stigning i indtægterne kannibalisere de øvrige indtægter, så EST faktisk har den modsatte virkning af den tilsigtede.

Jo mere home entertainment-sektoren omfavnes, jo større begunstigelser man tillader EST, jo mere falder indtægterne.

Paradoksalt, men sandt. Desværre.

DB - FRA FORMANDENS BORD (720x413)

Som man vil se af skemaet kan man konstatere stigninger EST på 43%, men hvad hjælper det når det de samlede indtægter falder?

I årets første kvartal faldt den samlede omsætning fra $4,7 mia. til 4,5 mia. Et fald på 3,8%.

Den samlende omsætning i Home Entertainment-sektoren skal meget, meget længere ned, før man kan gøre sig nogen form for håb om stigninger. Hvis de da nogensinde vil indfinde sig i denne sektor.

Filmindustrien er i større kvaler end nogensinde og biograferne er den eneste redningsplanke producenterne har at klamre sig til.

Gad i øvrigt vide hvad Dansk Supermarked siger til et dansk EST-vindue, som vil kannibalisere deres indtægter?