Fremlæg dokumentation, filminstruktører!

DB - ABLACKCHRISTINA (720x341)

(Foto: E. Tobisch)

I Politiken den 16. februar 2018 udtaler Formand i Danske Filminstruktører, Christina Rosendahl:

”Hvis filmene går skidt i biografvinduet, ved vi, at de vil have gavn af at komme hurtigt ud digitalt…. Hele vores model er ved at sakke bagud i forhold til, hvor publikum har bevæget sig hen.”

Noget så banalt som dokumentation for validiteten i den udtalelse, er beklageligvis ikke noget Politiken har bekymret sig om..

Men hvad er det da filminstruktørerne ”ved”, som hverken biografer eller distributører er klar over?

Biografer og distributører har trods alt mangeårige erfaringer på distributionsområdet, mens filminstruktører kun i beskedent omfang har den nødvendige viden om distribution af film.

Biograferne vil da rigtig gerne høre hvilken dokumentation Danske Filminstruktører er i besiddelse af, som understøtter deres udtalelse i Politiken. Hvad er det mon ”de ved”?

Rosendahl mener også at publikum skulle have bevæget sig et andet sted hen.

Men publikum er der hvor de altid har været: I biograferne og i home entertainment-sektoren. Der er ingen bevægelse mellem biograferne og home entertainment-sektoren, men inden for home entertainment-sektoren er der sket ret meget.

Folk er holdt på med at købe dvd og blu-ray, med et gigantisk tab i filmbranchen til følge. Et tab de digitale medier er ikke har været i stand til at kompensere for. For hver fysisk 10 kroner tabt, er det kun kommet en digital krone igen. Jo, og så har seerne bevæget sig fra flow-tv til de digitale streamingtjenester. Streamingtjenester som kun betaler peanuts for danske film.

Distributører og producenter har en meget stor interesse i at optimere en films indtjening. Den slags petitesser ser danske filminstruktører øjensynligt stort på og vil ikke vente med at deres publikum får gratis adgang til deres værk. Der er blot et problem: Gratis adgang til deres værk kan ikke betale regningerne og slutresultatet vil derfor blive at deres film slet ikke kan produceres. Er det virkelig instruktørernes mål?

Mens vi venter på filminstruktørernes dokumentation, kan vi rette øjnene mod USA, som har talrige erfaringer med udsendelse af film digitalt hurtigt efter biografpremieren.

Blandt andet har distributøren Roadside Attractions talrige erfaringer to trække på. Roadside Attractions var for år tilbage frontkæmpere for hurtig eller simultan udsendelse af film på de digitale medier.

Roadside Attractions kunne i dag ikke drømme om at udsende deres film hurtigt på de digitale tjenester.

Roadside Attractions erfaringer fortæller at forbrugerne, som jo altså ikke er dumme, udmærket er klar over årsagen til film udsendes på de digitale tjenester hurtigt efter biografpremieren. Forbrugerne ved der er tale om flops. De betragter derfor film, som udsendes hurtigt på de digitale tjenester, som dårlige.

Det er vel ikke et ønske fra filminstruktørernes side, at forbrugerne skal betragte deres film som dårlige alene på grund at måden de distribueres på?