Hvad er danske biografer

Danske Biografer er en brancheforening for alle biografer i Danmark, fra de helt små til store multiplexer.

Det er foreningens ønske at afspejle disse biografers ønsker og energi. Formålet er at underbygge og bevare eksistensgrundlaget for så mange biografer som overhovedet muligt og at øge publikums besøgsfrekvens.

Vi ønsker at igangsætte og støtte initiativer og projekter. Blandt andet ved samarbejde med andre relevante institutioner, så som Foreningen af Filmudlejere i Danmark og Filminstituttet.

Vi ønsker ligeledes aktivt at deltage i relevante kulturpolitiske aktiviteter og markedsføringsprojekter.
Vi ønsker at deltage aktivt i den kulturpolitiske debat for derved at få indflydelse på branchens udvikling, såvel forretningsmæssigt som lovgivningsmæssigt.

Det er ligeledes foreningens ønske at påvirke alle interesenter til bedre at forstå vort produkt og vore virksomheders position og plads i den kulturpolitiske helhed.

SAMARBEJDE MED ANDRE INTERESSEGRUPPER
Det er vigtigt for foreningen at samarbejde med så mange interessegrupper som muligt. DB vil derfor arbejde på, at der nedsættes en række samarbejdsudvalg, der kan varetage fælles interesser f.eks. mellem Biografer og filmudlejerne og mellem Biografer og Filminstituttet.

PROJEKTER
Foreningens mål er i samarbejde med relevante partnere at igangsætte og udføre projekter på en bred vifte af områder.

Det er vigtigt for de enkelte biografer og for branchen som helhed, at visse overordnede projekter gennemføres i foreningens regi. På den måde er det nemmere at varetage alle parters interesser, således at store biografer, såvel som små, får mulighed for at give deres mening til kende. Desuden vil kommunikation på tværs af biografgrupperne, både omkring økonomiske og kunstneriske problemstillinger, kunne inspirere de deltagende parter og derved forøge muligheden for, at alle får glæde af samarbejdet.

Det er foreningens vision med de beskrevne projekter at fremme kendskabet,både til film som vare og film som kunst, således at de to indfaldsvinkler kan styrke og supplere hinanden.

FREMTIDEN
Som forening erkender vi vort ansvar for, at biografen tilgodeses i det samlede mediebillede, og vi ønsker, at biografoplevelsen får en god og naturlig placering i fremtidens mediestruktur.
Visionen for vor forening er derfor klar.

Vi vil fortsat arbejde for at en stærk og troværdig organisation og vi vil arbejde for at igangsætte projekter og for at markere vore synspunkter i den offentlige debat.

Vi vil ligeledes arbejde for at filmenes “biograf-vindue” i mediekronologien ikke foringes i forhold til hidtil gældende praksis.

Således er vor største og fornemmeste opgave at sikre biografoplevelsen i fremtidens samlede og formodentlig hektiske mediebillede, og at den overlever sundt og godt.