Kim Pedersen træder af som formand for Danske Biografer

Det er med beklagelse, at bestyrelsen for Danske Biografer har modtaget Kim Pedersens ønske om at træde af som formand.
Kim Pedersen har i 14 år arbejdet utrætteligt for at sikre og forbedre biografernes og spillefilmens vilkår.
Danske Biografer er engageret i arbejdet for at styrke og udbrede dansk film i biograferne, og Kim Pedersens omfattende viden og erfaring om biografdrift og film har været et aktiv i samarbejdet med filmbranchens aktører og politiske beslutningstagere.
Kim Pedersen har som næstformand i den europæiske biograforganisation UNIC givet danske biografer en stærk stemme i internationale sammenhænge – en ikke uvæsentlig rolle fordi internationale filmdistributører og EU er vigtige aktører der påvirker biografer, filmdistributører og producenter i Danmark.
Kim Pedersen har som flittig debattør været en tydelig og til tider skarp stemme i debatten om rammevilkårene for dansk film og biografernes rolle.
Danske Biografer vil takke Kim for hans store indsats for biograferne og dansk film, og vil nu fokusere på at sikre Danske Biografer en tydelig stemme, der kan tale biografernes sag overfor brancheaktører og politiske beslutningstagere både nationalt og internationalt.

Henvendelser skal rettes til Mette Schramm (tlf. 20620317, mette@empirebio.dk), der er tiltrådt som midlertidig fungerende formand for Danske Biografer, indtil en ny formand tiltræder.

Danske Biografer er en brancheforening for alle biografer i Danmark, fra de helt små til store multiplex biografer.
Danske biografer arbejder for at støtte og bevare eksistensgrundlaget for alle biografer og for at øge publikums besøgsfrekvens.
Danske Biografer igangsætter og støtter initiativer og projekter der fremmer biografoplevelsen, blandt andet ved samarbejde med andre relevante institutioner, så som Foreningen af Filmudlejere i Danmark og Filminstituttet.