Komik: Filminstruktørernes udspil til Filmaftale 2015-2018

Foreningen Danske Filminstruktører har netop udsendt deres udspil til Filmaftale 2015-2018.

Instruktørernes udspil er ikke uden komik, men er samtidig så useriøst, at detaljerede kommentarer ville være overkill.

Læs udspillet her:

http://www.filmdir.dk/sites/default/files/IMCE/Danske%20Filminstrukt%C3%B8rer_Filmforlig%202014_Endeligt%20udspil.pdf

Følgende højdepunkter skal dog nævnes:

– De skabende og producerende tager chancer, som potentielt kan sende dem fra hus og hjem, mens biograferne ikke har noget som helst på spil.

– Instruktørerne vil have staten til fastfryse og fastholde biografernes filmlejebetaling, uanset vinduets længde.

– Staten skal regulere størrelse på den filmleje biograferne betaler og filminstruktørerne angiver at ’blot’ en 10% forhøjelse af filmlejen vil indebære en ekstra indtægt på mellem 30 og 40 millioner kroner og staten skal selvfølgelig også se på holdback-perioder mm.

– Der skal være en loft over romertalsfilm, som træder i kraft ved den tredje film i en serie. Herefter skal der kun betales halv støtte.

– Generel mindre offentlig støtte til kommercielle film.

Og sidst, men ikke mindst, har de taget nedenstående citat fra undertegnede:

”De sidste 30 år har samhandlen mellem filmdistributører og biografer været baseret på, hvor lang en holdbackperiode distributøren kunne tilbyde biograferne. Holdbackperioden har været et uomtvisteligt samhandelsvilkår. Og det siger sig selv, at biograferne ikke vil betale så meget for film, som kun har to måneders holdback, i modsætning til film som oppebærer fire måneders holdback.” 

og vekslet det til denne forvanskning, hvor mellemregningen slet ikke er med:

Formanden for Danske Biografer har udtalt, at den enkelte producents aftale med biograferne vil blive forringet, hvis producenten forsøger at skaffe midler til sin film fra telebranchen og andre, som ønsker at vise filmen på en anden måde, end de nuværende aftaler foreskriver.