Med Skolen i Biografen: En kæmpesucces

Det Danske Filminstitut tilbyder nu på 19. år skolebørn at få en god, billig oplevelse foran det store lærred. Det sker gennem initiativet ”Med Skolen i Biografen”. 

128 danske biografer i 79 kommuner deltager i ordningen, som årligt har 1500 forestillinger, der besøges af ca. en kvart million deltagere (2018-19: 255.000 deltagere). 

”Med Skolen i Biografen” har haft uafbrudt fremgang i deltagerantallet hvert år, de sidste fire år. 

De 255.000 deltager andrager godt og vel 1/3 af alle skoleelever i Danmark og 50 procent af skoleeleverne i kommunerne, som er tilsluttet initiativet. 

Skolebioordningen er et vigtigt led i Filminstituttets arbejde på børn og unge-området, og den store tilslutning glæder skolebiokonsulent på DFI, Jacob S. Breuning: “Vi har været glade for at se udviklingen af skolebioordningen gennem årene – fra ét amt og 30.000 børn i 2000 til nu 79 kommuner og 255.000 årlige tilskuere. Ordningen giver filmene et længere liv i biograferne, sikrer et varieret filmudvalg og inspirerer ikke mindst et nyt og fremtidigt biografpublikum.”  

25 procent af filmene var danske i sæsonen 2018-19, 67 procent var europæiske og 8 procent var amerikanske. Dermed tilbyder initiativet et glimrende alternativ til det indhold danske skolebørn generelt præsenteres for. 

En tilfredshedsundersøgelse gennemført blandt 1104 respondenter viser, at 98 procent er tilfredse med biografoplevelsen, 97 procent ser en film i initiativet mindst en gang årligt, 97 procent er tilfredse med de valgte film og, 30 procent oplever elever, der har deres første biografoplevelse gennem initiativet. 

Sideløbende med initiativet udsender Filminstituttet undervisningsmateriale, med udgangspunkt i filmene. Dette materiale angiver 83 procent tilfredshed over. 

“72 % af de lærere, der benytter ordningen siger, at det har en vigtig afsmittende effekt på andre undervisningsforløb med film. Det er generelt glædeligt, at så mange prioriterer den store fælles biografoplevelse – navnlig i en tid, hvor vi oftere og oftere sidder isoleret med hovedet nede i vores egen lille skærm,” fastslår Jacob S. Breuning. 

Årligt tilbydes danske skolebørn ca. 10 film i ”Med Skolen i Biografen” og nogen gange overgår tilskuerantallet i ”Med Skolen i Biografen” det antal besøgende biograferne havde til offentligt tilgængelige forestillinger. Nedenstående nogle eksempler på tilskuerantallet i ”Med Skolen i Biografen” contra det tilskuerantal filmene havde ved normal forevisning i landets biografer. 

For yderligere oplysninger: Jacob S. Breuning, tlf. 20 10 02 06 – jacobb@dfi.dk