Netflix er ikke i gang med at slå biograferne ihjel

DB - ABLACKFITHIAN (720x333)

Klumme skrevet af John Fithian, Præsident, NATO (National Association of Theatre Owners)

Ny teknologi ryster underholdningsbranchen, men John Fithian, præsident for National Association of Theatre Owners, fremhæver at biografernes trives, mens TV og homevideo rammes hårdt af streaming-tjenesternes større og større investeringer.

”Tre fjerdedele af respondenterne i rapporten, bruger nu flere aftener inden for hjemmets fire vægge. Lidt over halvdelen går ud sjældnere, selvom de tidligere var storforbrugere af film i biograferne.” – USA News & World Report

Ny teknologi har bragt opbrud i biograferne, filmproduktion og distribution. Biograferne er ved at dø.

Du vil blive tilgivet, hvis du troede jeg talte om i dag, med internettet og streaming-tjenester som Netflix og Amazon. Rapporten, som nævnes ovenstående, er dog fra 1955. Dengang var den opbrydende teknologi tv, og opbruddet var reelt. Der var dog mange andre faktorer, såsom anti-trust lovgivningen, som tvang studierne til at afhænde deres biografer. Men slaget mod biograferne, som tv repræsenterede, var en fuldstændig revolution i underholdningsindustriens økosystem. Biografer havde ikke længere monopol på levende billeder og biografernes omsætning faldt til $875 mio. i 1962, hvilket var en nedgang på 48 procent i forhold til 1946, mens tilskuerantallet faldt 78,5 procent. Biografernes omsætningen vendte først tilbage til 1946-niveau i 1974.

Men hvad med i dag? Har internettet og streaming i hjemmet forårsaget et nyt opbrud i biografbranchen?

På trods af en nogenlunde konstant banken på krisetrommen, med spådomme om forestående undergang og faldende tendenser i biografbranchen, er virkeligheden en helt anden. Siden 2004 – efter to ret atypiske år, som toppede med over 1,5 milliarder tilskuere i amerikanske biografer – har tilskuerantallet bevæget sig op og ned i et ret snævert interval mellem 1,3 milliarder og 1,5 milliarder årligt. Noget af udsvinget er en spejling af filmene som har været på markedet, og nogle udsving er helt sikkert på grund af øget konkurrence fra home entertainment-området.

Men to elementer, som er gået hånd i hånd med øget konkurrence fra homeentertainment-sektoren, har været en bemærkelsesværdig generel svag markedsøkonomi og høj arbejdsløshed. Selvom det ofte siges, at biograferne er “recessions-sikre,” er virkeligheden dog, at den billige ude-af-hjemmet oplevelse, biograferne repræsenterer, snarere er ”recessions-resistent”. Men siden 2001 har vi oplevet to økonomiske recessions-perioder med stigende arbejdsløshed. Arbejdsløsheden fra 2002-03 recessionen havde knapt lagt sig, før finanskrisen i 2008 sendte økonomien i frit fald og bragte arbejdsløsheden over 10 procent. Arbejdsløsheden er kun lige vendt tilbage til før-2008 niveauet i det forløbne år. Husstandsindkomsten er kun lige vendt tilbage til 2000-nievau.

Og hvordan har biograferne så klaret sig? Siden 2000 er er de amerikanske biografernes omsætning steget 51 procent – fra $7,5 mia. til $11,4 mia. i 2016. Nogle analytikere vil betone, at stigningen er opnået gennem højere prissætning, fremfor vækst i tilskuerantallet. Og det er jo et tegn på at biograferne ikke har gjort andet end at hæve deres billetpriser. Men siden 2000 har biograferne genopfundet sig selv: stadium-seating med forbedret udsyn, overgang fra film til digital projektion, digital lyd, store lærreder og luksus liggestole. Alle de milliarder af dollars, som er blevet brugt på at forbedre biografoplevelsen, kommer ud af en gennemsnitlig billetpris, som justeret for inflation, rent faktisk er lavere end den var i 1976. En billet til $2,30 i 1976, ville i 2016 koste $8,98, hvor den gennemsnitlige billetpris var $8,65. De prisbevidste forbruger er ikke blevet glemt heller. Biografer tilbyder rabatter på eftermiddagsforestillinger, til studererede og ældre.

Der har helt sikkert været et opbrud i underholdningsindustrien, men det er sket i den sektor som tidligere var årsagen til opbruddet i biograf-sektoren: Home entertainment-markedet. De mest succesfulde tv-programmer havde i 2016 næsten 27 procent færre seere end de mest succesfulde tv-programmer i 2004.

I 2004 var omsætningen i home entertainment-sektorens detailsalg $24,9 mia. i USA. Indtægterne er faldet med 51,6 procent til $12.1 mia. Da detailomsætningen faldt, har Digital Entertainment Group, der sporer DVD og Blu-ray-salg, også inkluderet VOD-indtægter (som f.eks. premium-kabelkanalerne HBO og Showtime) i deres årlige regnskab (hvilket inkluderer yderligere $6 mia.) Hvor meget af dette indhold som er seriel tv, og hvor meget seerne faktisk ser, videregives ikke. Derfor burde disse indtægter ikke medtages i home video ligningen.

Ingen bestrider at streaming-tjenester er vildt populære og at selskaber som Netflix har skubbet investeringerne på især serielt indhold til astronomiske niveauer, men investeringerne er på et marked som oplever aftagende indtjening per transaktion.

Hvis valget er aftagende indtjening på stigende seertal versus stigende indtægter på relativt stabile tilskuerantal, ved jeg hvilken vej jeg ville vælge. Det er den manglende omsætning på home entertainment-markedet, som driver angsten i underholdningsindustrien.

En svag økonomi og billige tilbud i home entertainment-sektoren har marginalt udhulet tilskuerantallet i biograferne. Folk der holder øje med deres penge og allerede betaler for kabel og digitale abonnementsservices, hopper over film som ikke er ”must see” i biograferne (mens folk i stedet ser ”det sikre”. Tilskuerantallet på de store succeser er vokset fra 704 mio. i 2004 til 750 mio. i 2016 – en stigning på 6,5 procent). Men løbende investeringer og en skarp opmærksomhed på de stigende kundekrav har ikke kun bragt biografer gennem hårde tider, men også tilladt dem at trives. De amerikanske biografers omsætning har ligget på $10 mia. syv år i træk og $11 mia. to år i træk, og der er blevet slået rekorder i fem af de sidste syv år.

Underholdningsindustrien er måske midt i et opbrud, men det har ikke noget med biograferne at gøre.