Ny organisation på DFI

DB - BLACKDFO (720x329)

Al filmstøtte samles i et hovedområde på Det Danske Filminstitut og Filmhus-aktiviteter og administration i et andet. Sammen med en fokusering af børn og unge-indsatsen og en ny ledelsesstruktur skal der skabes en mere fleksibel organisation.

For at opfylde de politiske målsætninger i den nye filmaftale og skabe en mere fleksibel, åben og effektiv organisation gennemfører Det Danske Filminstitut i den kommende tid en større organisationsændring.

I forlængelse af Filmaftalen 2015-18 er der i de kommende år strategisk fokus på kvalitet, diversitet og fornyelse i dansk film og spil, på fortsat internationalt samarbejde, børn og unges mediekundskab, at nå nye brugergrupper samt digitalisering og formidling af filmarven.

Ændringen af organisationen gennemføres for at opnå de strategiske mål i en tid med flere opgaver og svagt faldende administrative bevillinger. Det er ambitionen at skabe en organisation, der kan reagere hurtigt på forandringer i omverdenen, uanset om disse angår teknologi, filmproduktion og -distribution, børns medieforbrug, nye rammevilkår for skoler og gymnasier, publikumsadfærd osv.

Blandt de væsentligste ændringer er:

  • Al filmstøtte og brancheorienterede aktiviteter samles i et område med fire afdelinger: Fiktion, Dokumentar, Talent & Medier og International.
  • Filminstituttets egne publikumsrettede aktiviteter, digitalisering og filmarv samt administration samles i et hovedområde under overskriften Filmhus.
  • Filmcentralen, Medierådets sekretariat og formidlingsindsatsen over for børn og unge samles og styrkes i et særligt Børn & Unge-univers.

Henrik Bo Nielsen, administrerende direktør på Filminstituttet siger:

“Når vi samler al filmstøtte i et område, afspejler det, hvordan vi ser virkeligheden udvikle sig i verden omkring os. Vi vil gerne forbedre mulighederne for helhedstænkning og for at arbejde parallelt med værkernes udvikling, produktion og lancering, hvor digitalisering skaber nye udfordringer og muligheder – fra filmens tilblivelse til den når sit publikum. Tilsvarende ønsker vi at skabe større sammenhæng i vores eget arbejde omkring kulturinstitutionen DFI.”

“I den nye organisation har vi desuden slanket ledelseslaget fra 22 til 14, så der kan frigives resurser til de faglige indsatsområder, der også styrkes af større enheder og tværgående samarbejder. Alt i alt ønsker vi et Filminstitut, der opleves som hurtigt reagerende og i dialog med brugerne – hvad enten det er filmproducenten, kunstneren eller borgeren. Det tror jeg er en betingelse for, at vi fortsat kan udvikle os som videncenter og være den centrale drivkraft, der understøtter udviklingen i dansk film.”

Filminstituttets direktion består herefter af Henrik Bo Nielsen (adm.), Claus Ladegaard og Jakob Buhl Vestergaard.

Det Danske Filminstituts organisation 2015:

2JSJSSS (720x443)