Ny viden om filmbranchens samspil med publikum

Foto: Vera Petrunina

Filminstituttet ønsker at styrke filmbranchens forståelse for publikum

I 2019 afholdt Det Danske Filminstitut og konsulentbureauet Will & Agency en række workshops, der havde som formål at forbedre filmbranchens forståelse for, og samspillet med biografernes publikum, får således at øge det positive samspil med publikum.

Baggrunden for initiativet var og er, at der tilsyneladende findes et stort uudnyttet potentiale i det kreative rum mellem filmskaberne og modtagerne af filmoplevelsen.

En af projektets forslag er, at filmdistributøren involveres allerede på et givet filmprojekts manuskriptplan, så der allerede på et meget tidligt tidspunkt åbnes for en dialog mellem forfatteren og den instans, der skal sælge det færdige filmprodukt til publikum. På den måde kan de skabende og sælgende instanser allerede på et meget tidligt tidspunkt sammenholde og tale om deres berettigede forventninger til, og tanker om filmen.

Undersøgelsens konklusioner er nu blevet samlet i en ny rapport, der bl.a. specificerer 10 centrale indsigter, områder og punkter, der kan og bør arbejdes videre med, herunder specifik viden om publikum, distributørernes specialviden herom, og hvordan man sikrer, at de enkelte film taler til, eller udfordrer sit kernepublikum.

Undervejs blev det bl.a. klart, at der er forskellige opfattelser af ofte benyttede branchebegreber, som ’positionering’, ’lancering’ og ’publikum’, hvor sidstnævnte f.eks. af nogen opfattes eksklusivt som biografgæster, mens det for andre dækker bredere blandt brugere, seere og/eller modtagere.

De 10 indsigter, som rapporten beskriver detaljeret, er, at:

 • Der arbejdes med et “falsk”/forventet publikum i dansk film
 • Filmbranchen/filmskabere har vanskeligt ved at involvere publikum
 • Der mangler en målrettet og tidligere samtale om en given films målgruppe/publikum
 • Eksisterende viden (om publikum) er ikke tilgængelig i den rette form
 • Afstanden mellem filmskabende kreative kræfter og distributører er for stor
 • Der mangler fælles forståelse i forhold til betydningen af “positionering”
 • Der er stor interesse for publikumsfiaskoer
 • De kreative kræfter har tit en oplevelse af ”pølsefabrik”/forfladigelse i lanceringen af film
 • Filmbranchen har mangelfuldt kendskab til mulighederne for at søge støtte til publikums udvikling
 • Der mangler konkrete metoder og processer for at skabe tidlig publikumsbevidsthed

Som resultat af undersøgelsens konklusioner har Filminstituttet defineret tre indsatsområder, der vil blive iværksat/effektueret i løbet af 2020:

 • Vidensdeling og inspiration – fra data til indsigter med ny praksis og nye formater
 • Udvikling af rammerne for et tidligt publikumsmøde i udviklingen
 • Etablering af støttepulje til at afprøve og eksperimentere med metoder og værktøjer for publikumsudvikling og publikumsresearch i de tidlige udviklingsfaser

Der findes med denne rapport nu en række muligheder for at skærpe bevidstheden om publikums reaktion på et givet filmprojekt i forhold til dets relevans, appel og betydning via et tydeligere fælles sprog, samt fælles definitioner og mål. Hele rapporten ‘Publikum tættere på – en antropologisk undersøgelse af publikumsbevidsthed i den danske filmbranche’ kan læses her.