Privatlivspolitik

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Danske Biografer (“DB” eller ”vi”) håndterer de personoplysninger, som du afgiver, når du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

  1.  Indsamling af personoplysninger

Vi indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver ved tilmelding.

  1.  Brug af personoplysninger

Vi indsamler personoplysninger til fremsendelse af DB’s nyhedsbreve

Oplysninger, der indsamles, er navn og e-mail.

Vi afgiver som udgangspunkt aldrig personoplysninger til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt har givet samtykke hertil. Vi kan dog dele dine personoplysninger med leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med vores IT-drift, hosting mv. Vores leverandører og samarbejdspartnere er forpligtet af databehandleraftaler.

  1.  Samtykke

Når du opretter dig til modtagelse af nyhedsbrevet, afgiver du dit samtykke til at oplysningerne kan bruges.

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Enten kan du selv afmelde dig eller dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til gældende lovgivning.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

  1.  Sikkerhed 

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

  1.  Dine rettigheder

Ønsker du på noget tidspunkt at afmelde vores nyhedsbreve, kan du følge instruktionerne I bunden af hver e-mail. Har du imidlertid problemer med at afmelde dig, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

  1.  Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjepartshjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjepartshjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

  1.  Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

  1.  Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til f.eks. DB’s privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

Danske Biografer
Vognmagergade 10, 1.
1120 København K
E-mail: post@danske-biografer.dk

(Opdateret 23. maj 2018)