Politisk aftale giver nyt håb

Retningslinjerne for at tage imod biografgæster skal i den nærmeste fremtid op til drøftelse med Kulturministeriet

Mulighed for at søge støtte til aktiviteter, der giver underskud. Og en åbning for, at retningslinjerne for biografbesøg kan blive lempet.

Det er – set fra Danske Biografers position – de væsentligste elementer i den politiske aftale, som Erhvervsminister Simon Kollerup og Kulturminister Joy Mogensen (begge S) præsenterede fredag sammen med en række politiske partier.

Den brede aftale mundede ud en ordning, der i første omgang løber frem til udgangen af oktober måned. Til dette er der på kulturområdet bevilget en aktivitetspulje på 300 millioner kroner, som kan søges for de kommende to måneder.

Den konkrete udmøntning er endnu ikke på plads, men i aftalen hedder det:

Aftalepartierne er enige om at etablere en aktivitets-pulje til kulturaktiviteter på 300 mio. kr. med det formål at understøtte, at der i perioden den 1. september til den 31. oktober 2020 i højere grad vil blive afholdt nye eller allerede planlagte publikumsrettede kulturaktiviteter med mere end 25 publikummer, fx koncerter samt teater- og biografforestillinger på kulturområdet, og at kulturaktiviteter kan gennem-føres med respekt for COVID-19-restriktioner og -retningslinjer og derfor fx med redu-ceret publikum.”

Hele aftalen kan læses her.

Overfor Kulturmonitor uddybede Joy Mogensen fredag hensigten med puljen:

“Jeg håber, at biograferne vil søge ind i den her aktivitetspulje og måske få lavet endnu flere visninger. Måske noget for ældre, måske noget for børn. Jeg hører også om, at mange holder deres premierefilm tilbage af frygt for, at filmenes publikum ikke er stort nok. Er der i stedet nogle gamle film, som man gerne vil vise, men som også vil give underskud, så bør man søge aktivitetspuljen. Puljen handler i høj grad om, at kulturlivet – også biograferne – får noget støtte til at tænke i nye formater,” siger kulturministeren.

Der lægges i aftalen op til, at de såkaldte sektorpartnerskaber skal vurdere de gældende retningslinjer. For Danske Biografer betyder det, at man er blevet inviteret til at give input til “siddende kulturoplevelser”, hvor de nuværende restriktioner betyder en del forhindringer og udfordringer for biograferne i forhold til en almindelig situation.