Prøv at læse filmloven, Kim Skotte!

DB - ABLACKSKOTTE (720x329)

Fra tid til anden kommenterer Politikens Kim Skotte filmbranchens situation og man må som oftest spørge sig selv med hvilket afsæt Kim Skotte fastholder sin fantasiverden.

Politiken offentliggjorde 19. januar Kim Skottes seneste udgydelser. De kan læses her: https://politiken.dk/kultur/filmogtv/art6298938/Hvorfor-er-filminstituttet-så-desperat-efter-at-sminke-på-dansk-films-kommercielle-rædselsår

Her stiller Kim Skotte spørgsmålet: ”Hvorfor er filminstituttet så desperat efter at sminke på dansk films kommercielle rædselsår?” Og med det mener han selvfølgelig at filminstituttet slet ikke skal have en mening om den kommercielle afdeling i dansk film.

Kim Skotte fastslår, at filminstituttet i udgangspunktet er en kunststøtteordning. Hvor pokker ser han det? Det var måske en god idé om Kim Skotte læste filmloven, som med al tydelighed fastslår hvad instituttet er for en størrelse og hvilken lovgivning institutionen opererer under.

I filmlovens paragraf 1 står det angivet at

”Lovens formål er at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur i Danmark.”

Jo, selvfølgelig skal filminstituttet støtte filmkunsten, men at reducere institutionen til alene at administrere en kunststøtteordning er en helt forkert opfattelse.

Når Skotte slet ikke anerkender det faktiske grundlag instituttet arbejder under, tror da pokker han så ofte farer vild i filmjunglen.

Det Danske Filminstitut administrerer hvert år over 500 millioner skattekroner til drift af filmhuset og støtte til danske film. Selvfølgelig forventer politikerne noget for de penge. Det kan blandt andet måles i folkelig opbakning fra de mennesker der betaler gildet. Derfor kan DFI aldrig ignorere størrelsen på de folkelige opbakning, eller de kommercielle vilkår branchen opererer på.

Det Danske filminstitut opererer da heller ikke som andre kunst-støtteordninger, hvor for eksempel en kommune helt og holdent betaler et kunstværk til byens torv. Der er nemlig privatøkonomi involveret i enhver dansk film. Dansk film hviler på en balance mellem privatkapital og offentlig støtte.

Så instituttet opererer på synergi mellem privatkapitalen og offentlig støtte. Så der er intet grundlag for at anfægte DFI’s ageren.

Dernæst kritiserer Kim Skotte Brancheforeningen Danske Biografer (DB) og Foreningen af Filmudlejere i Danmark (FAFID) for at spinne, når de i en pressemeddelelse mener at fremtiden er lys.

Skotte mener ikke fremtiden findes, men man alene kan gisne om fremtiden.

Men fremtiden ER lys!

Klart DB og FAFID ikke fremkommer med postulater uden et kvalificeret grundlag. Der er nemlig mange tegn på at fremtiden er lys. F.eks. ser høsten af franchises i 2018 yderst lovende ud. DB har altid vurderet et kommende år på grundlag af franchises, som jo er grundstammen i biografernes besøgstal. Det sker på grundlag af hvordan de sidste film i de respektive franchises har klaret sig. I 2017 så det tal ikke alt for lovende ud, det gør det til gengæld i 2018.

Historisk har DB og FAFID haft en temmelig sikker hånd i sine forudsigelser.

Skotte mener også at det ”måske er at vride armen om på optimismen, når man i samme åndedrag konstaterer, at »tilskuerantallet faldt en smule« (i 2017), mens »biografboomet fortsætter med uformindsket styrke«.”

Biografboom’et er en realitet og forudsætningen for at man overhovedet gøre sig håb om fremtidige tilskuerstigninger. Nye flotte biografer i Esbjerg, Haderslev, Løgstør, Nordhavn og Sønderborg slår dørene op i 2018. Det glemmer Skotte dog at fortælle i sin kommentar.

DB og FAFID spinner bestemt ikke i deres optimisme. Mens dansk film har ligget underdrejet det seneste år, er der dog lys for enden af tunnelen. Dels er der mod slutningen af 2018 en række potentielle danske hits, som man i 2017 måtte spejde forgæves efter, dels er der en ny filmaftale under opsejling for årene 2019-2022, som vil komme til at rette op på den fejlslagne kurs man lagde den nuværende Filmaftale 2015-2018.

Man kan jo også blot tage et kig på besøgstallet på udenlandske film, som de seneste to år har nået rekordhøjder.

Nej, der er bestemt ikke tale om spin.

1a5 (720x441)