Rapport om de europæiske biografer 2013

UNIC (Den europæiske biografsammenslutning) præsenterer alle nøgletal for den europæiske  biograf-sektor 2013. Se hvordan Danmark har klaret sig i forhold til de øvrige europæiske lande.

UNIC rapport i pdf