REKORD: Aldrig har biograferne bidraget med så meget til dansk film!

1ABCKDEN (720x338)

På et tidspunkt hvor de digitale medier har slået bunden ud af den danske filmøkonomi, med en nedgang i den samlede omsætning som resultat, er der ét lyspunkt: Biograferne!

Biograferne vil i 2015 bidrage med det største beløb nogensinde til dansk film og den opadgående trend fortsætter dermed!

Rekorden fra 2013, hvor biograferne bidrog med en omsætning 224,4 millioner kroner, er netop blevet slået. Pr. 29. november rundede biograferne den magiske grænse – og yderligere adskillige millioner vil rulle ind, inden årsafslutningen.

Da biograferne afregner procentuelt af omsætningen til de danske filmdistributører – i modsætning til de nye digitale medier – er det rigtig godt nyt for dansk film.

Måden biograferne afregner over for filmdistributørerne, er med forbillede i retfærdigheden i det Socialdemokratiske skattesystem, hvor procenten jo stiger des højere indtægten er. Så ikke alene har biografer bidraget med det største beløb nogensinde til dansk film, biograferne har heller aldrig tidligere betalt en så høj procentuel leje for danske film.

Biograferne tilbyder fuld gennemsigtighed, og producenten får procentuel afregning af hver evig eneste par øjne der ser filmene i biograferne. To gange ugentlig offentliggør Det Danske Filminstitut tilskuertallene på danske film i biograferne.

Det står i skærende kontrast til home entertainment-sektoren, hvor hemmelighedskræmmeri er dagens orden. Filmproducenten aner ikke hvor mange mennesker som ser hans film på de nye digitale medier og endnu mindre ved producenten hvor mange penge han gennemsnitligt får ind pr. seer.

Uden biografernes bidrag var der ingen til at holde hånden under den diversitet, kvalitet og volumen dansk film er så berømte for.

Tillykke, dansk film!

1AKSKSKSD (720x402)