Såfremt man ønsker at afkorte biografernes eksklusivitetsperiode skal bifferne kompenseres!

DB - ABLACKMOMS1 (720x325)

Mens øvrige ’gamle’ medier har store problemer med konkurrencen fra de nye digitale tjenester, med stort indtægtstab til følge, klarer biograferne sig forbløffende godt. Det samme kan ikke siges om den home entertainment-sektor, som har været ude af stand til at kompensere for indtægtstabet fra dvd og blu-ray.

Men det er ingen selvfølge, at filmproducentens indtægter fra biograferne er upåvirket. Årsagen til at biograferne bidrager med en større og større andel af filmproducenternes indtægter, skyldes eksklusivitetsperioden. En periode biograferne betaler i dyre domme for at opretholde.

Mange i den danske filmindustri drømmer om både at blæse og have mel i munden. Man drømmer om at biograferne fortsat skal kunne bidrage med flere og flere penge, samtidig med at der arbejdes hårdt på at undergrave biografernes indtægtsmuligheder gennem et kortere og kortere vindue.

Det er aldeles urimeligt, at det forventes biograferne skal betale samme pris for filmene, mens der åbnes mulighed for at undergrave biografernes indtægtsmuligheder.

På det frie åbne marked i USA lejer de amerikanske filmstudier biografsale, når de ønsker at eksperimentere med et kortere vindue. I Danmark forventes det at biograferne kvit og frit skal medvirke til undergravningen af deres egen virksomhed.

I USA giver filmstudierne biograferne et tilbud de ikke kan afslå. I Danmark forventes det, at filmene som staten har fuldfinansieret, fordi filmene ikke noget publikum har, blot slavisk skal udsendes i biograferne til normale samhandelsbetingelser, samtidig med at man tvinger biograferne til at give afkald på indtægter.

Halvdelen af filmene biograferne viser årligt, bliver respektive set af under 10.000 tilskuere og repræsenterer kun 1,5 procent af det samlede tilskuerantal.

Med andre ord kan biograferne sagens undvære de 150 film og resultatet ville uden tvivl blive en stigning i det samlede tilskuerantal, når de øvrige film som biografgæsterne gerne vil se, får mere plads. Men selvfølgelig vil det gå udover diversiteten.

Såfremt man ønsker at afkorte biografernes eksklusivitetsperioden skal biograferne kompenseres!