Socialdemokratiets Mogens Jensen vil straffe biografgængerne

Mogens Jensen

Markant højere billetpriser kan meget let blive resultatet af Socialdemokratiets Mogens Jensens forslag om at brandbeskatte de danske biografer i en forsøgsperiode på to år, hvor biograferne skal betale enorme kr. 40,0 mio. årligt til dansk film.

Forslaget vil køre hele den danske filmbranche i sænk.

Danske biografer er i forvejen de højest beskattede i verden. I andre europæiske lande, som forlængst har overhalet dansk film, er biograferne begunstiget med langt lavere moms end landets generelle. Det ser man ikke i Danmark.

Moms på biografbilletter i europæiske lande:

Danmark                           25,0 %
England                            20,0 %
Østrig                                10,0 %
Italien                                10,0 %
Finland                              10,0 %
Grækenland                       9,0 %
Irland                                  9,0 %
Tyrkiet                                8,0 %
Norge                                 8,0 %
Tyskland                            7,0 %
Belgien                               6,0 %
Holland                               6,0 %
Frankrig                              5,5 %
Luxembourg                       3,0 %
Schweiz                              2,5 %
Rusland                              0,0 %

Den danske filmbranches kvaler har jo ikke lokalt udgangspunkt, men derimod globalt. Men i andre lande har man altså fundet en løsning på problemerne, ved netop ikke at brandbeskatte biograferne, men tværtimod at begunstige dem.

Socialdemokratiers forslag vil hæmme både nye biografbyggerier og investeringer i nye teknologier, som jo er en af forudsætningerne for højere indtægter til danske film.

Biograferne er i forvejen den største bidragsyder til dansk film og repræsenterer dermed det raske af filmbranchens to økonomiske ben. Det syge ben er home entertainment-sektoren, hvor betalingsvilligheden på internettet ikke kan skabe grundlag for produktion af danske film.

Danske biograferne betaler en meget høj pris for filmene. Helt op til 60 procent af billetindtægten på de store succeser, hvor man i home entertainment-sektoren kun betaler peanuts for danske film.

Hvis blot dansk film sigtede efter at producere film for det brede publikum, ville problemet løse sig selv. Jo større succes, jo højere filmleje. Biografernes afregningssystem til distributøren er nærmest efter forbillede i Socialdemokratiets principper om beskatningsregler.

Da den gennemsnitlige filmleje biograferne betaler sidst blev opgjort (2015), viste det sig at biograferne betalte højere gennemsnitlig filmleje på danske film end på udenlandske.

Dansk film er altså i forvejen begunstiget af biograferne.   

Det tager minimum tre år, fra idéen til en film bliver undfanget, til den får premiere. I mellemtiden ville biograferne blive udsultet i en grad så flere biografer må lukke.

Taberne bliver forbrugerne… og dansk film.