Sporskifte i Hvalsø Bio

Peter Langager har stået i spidsen for Hvalsø Bio siden etableringen i 1997. Nu overtager Ole Meibom depechen (Foto: Hvalsø Bio)

Det er en erfaren mand, der snart forlader formandsposten i Hvalsø Bio på Sjælland. Efter mere end 23 år for bordenden stopper 81-årige Peter Langager nemlig, og formandsposten overtages af Ole Meibom.

Skiftet vil ske til foreningens næste generalforsamling. Denne er, som følge af covid_19-restriktionerne, endnu ikke fastsat, men beslutningen om formandsskiftet er truffet.

Langager, der har en fortid blandt andet som generaldirektør for DSB (1989-1993), var med til at etablere Hvalsø Bio, der åbnede i 1997. Han lægger ikke skjul på, at det var en ganske stor opgave for kredsen dengang, da det var ukendt land for dem.

“Vi skulle først lære noget om biografdrift og lejede så en lukket og nedslidt biograf. Den blev senere købt. Den har siden gennemgået flere renoveringer, ombygninger, tilbygninger og digitalisering, således at vi i dag har en tidssvarende biograf og café,” siger Peter Langager.

Hvalsø Bio, der er medlem af FMMB, er et godt eksempel på den rolle, en biograf har som kulturcenter og samlingspunkt for det område, den er beliggende i.

“Hvalsø Bio i dag er et kulturelt fyrtårn på Midtsjælland med en stor, trofast medlemsskare og kundekreds. Den har engagerede og dedikerede aktive, gode ledere for alle arbejdsgrupper og en kvalificeret bestyrelse (inklusive suppleanter, der deltager i arbejdet), som i et tæt samarbejde med mig – og i enighed – har stået for ledelsen og udviklingen af biografen,” siger Peter Langager.

Ole Meibom er for øjeblikket næstformand, og han har været med i bestyrelsen for Hvalsø Bio siden 2011. Han har været operatør, leder af operatørerne, og han har haft ansvaret for de tekniske systemer og bygningen.

Meibom stod i spidsen for en omfattende udvidelse af Hvalsø Bio i 2016/17, så han kender hver en krog af biografen.

Og så kan han fortsat læne sig op ad Peter Langager – han fortsætter nemlig i bestyrelsen og i det frivillige arbejde i den biograf, som han for små 24 år siden var med til at etablere på Midtsjælland.