Uden pirateri ville biografernes omsætning stige med 15%

DB - BLACKPIRACY (720x335)

En undersøgelse, som at set på påvirkningerne på producenternes omsætning fra biograferne, blev fornylig offentliggjort af Carnegie Mellon University. Undersøgelsen blev ledet af Digital Entertainment Analytics-afdelingen på Carnegie Mellon, der forsker i digital underholdning og påvirkningen af ​​piratkopiering.

Undersøgelsen har specifikt undersøgt to hypotetiske påvirkninger piratkopiering har på spillefilm: en kannibaliseringerne virkning, som reducerer det legale salg, og en salgsfremmende påvirkning, som øger mund-til-mund omtale og faktisk stimulerer salget.

Ved hjælp af data fra alle de store film i USA fra 2006 til 2008 viser undersøgelsen, at hvis piratkopiering kunne elimineres, ville producenternes omsætning fra biograferne kunne øges med 15%, eller 1,3 milliard Dollars om året.

Undersøgelsen viser også, at de negative virkninger af piratkopiering på grund af kannibalisering er langt større end eventuelle positive, salgsfremmende fordele.

Undersøgelsen viser også at ingen film har nydt godt af pirateri.

Link til undersøgelsen: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2736946