Undersøgelse: Danskernes omfavnelse af de amerikanske superhelte

DB - BLACKSUPER (720x336)

Lad det være slået fast med det samme: Danskerne elsker Batman i langt, langt højere grad end ”Thor”, ”Captain America” og ”The Avengers”.

At danskerne elsker Batman er jo nok ikke ligefrem en sensation, når man tager tilskuerantallet på Christopher Nolans Batman-trilogi i betragtning.

Men hvis vi graver en smule dybere i tallene og måler på hvad den danske markedsandel er på Batman-film i forhold til den øvrige verden, excl. Kina og USA, vil vi se hvor meget danskerne værdsætter den kappeklædte superhelt i trikot, i forhold til f.eks. superheltene i ”The Avengers”-franchisen.

Den gennemsnitlige markedsandel Danmark i forhold til resten af verden, excl. USA og Kina, repræsentere på superheltefilm fra Marvel og DC Comics 0,42% i dette årtusinde.

Så får man også en fornemmelse af vort lands ubetydelighed, i forhold til den store, store verden.

Årsagen til at USA og Kina er ekskluderet i denne undersøgelse, skyldes at USA jo er filmenes hjemland og derfor ikke er rimelig at medtage. Årsagen til Kina er ekskluderet, er på grund af Kina voksende betydning for filmenes globale indspilning, som ikke har slået igennem i hele perioden.

På de 3 seneste Batman-film har den danske markedsandel været helt oppe på hhv. 0,94%, 0,73% og 0,66%.

I den anden ende finder vi f.eks. de to ”Thor”-film, med en markedsandel på 0,24% og 0,27%.

Det gælder også ”Captain America”-franchisen. Her er tallene for begge film 0,26%.

Men hvad mon får danskerne til at omfavne ”Batman” i højere grad end ”Captain Amerika”, i forhold til resten af verden?

Det giver denne undersøgelse ikke svar på, men spørgsmålet bør dog give anledning til eftertænksomhed hos de involverede i disse films lancering i Danmark.

Og det nytter ikke noget at søge svaret i, at USA jo elsker ”Captain America”. Og det nytter heller ikke at argumentere for at Kina jo har skævvredet det globale tilskuerantal, inden for de sidste fire år. USA og Kina er jo slet ikke medtaget i undersøgelsen.

Og der er rigtig mange tilskuere på spil her. Hvis f.eks. ”The Avengers” blev omfavnet i Danmark på samme niveau som ”The Dark Knight” i forhold til resten af verden, ville det betyde hele 383.973 flere solgte billetter!

Det skal bemærkes at ”The Dark Knight” er den Batman-film som har klaret sig dårligst i Danmark.

Og hvis vi udregner ”Captain America: The Winter Soldier” efter samme princip, ville det betyde 168.640 flere solgte billetter!

Af øvrige iagttagelser kan det nævnes, at

– ”Spider-Man”-franchisen er gået helt i stå i Danmark i forhold til resten af verden. Den første film havde en markedsandel på 0,56%, den sidst udsendte 0,23%.

– Ligeså er det gået ”Superman”-franchisen, hvor næstsidste havde en markedsandel på 0,49% og den sidst udsendte 0,28%.

– ”X-Men” klarer sig forholdsvis fint, men prequels i denne filmserie og selvstændige film om ”Wolverine”, er danskerne ikke så begejstret for, i forhold til resten af verden.

Man kan heller ikke afvise, at danskerne øjensynligt er blevet mættet af alle de superhelte. I kategorien over gennemsnit er 6% udsendt inden for de sidste fire år, under gennemsnittet er 72% udsendt i perioden 2011-2014.

Det lover ikke godt for den lavine af superhelte film vi kommer til at opleve de næste fem år.

Allernederst i denne artikel er en nøjagtig fortegnelse over alle superhelte-filmene i perioden 2015-2020.

Nedenstående ligeledes et skema med superheltenes præstationer i Danmark i dette årtusinde.

2db - su - skema ii (720x1130)

 

2kksj (720x742)