UNIC: Europæiske biografer oplevede rekordstigninger i 2015

DB - BLACKUNIV (720x344)

Pressemeddelelse udsendt af UNIC – The International Union of Cinemas

Bruxelles, den 9. februar 2016 – Den Internationale Union for biografer (UNIC) har i dag udgivet en foreløbig opgørelse af antallet af solgte billetter og indtægter fra alle europæiske biografer i 2015.

Mens nogle data endnu mangler at blive indsamlet og tallene for visse områder kun er baseret på skøn, repræsenterer opgørelsen fra UNIC den første omfattende vurdering den europæiske biografsektor i 2015. Mere detaljerede data fra hvert enkelt land vil blive udsendt i foråret 2016.

Tilskuerantallet i 2015
2015 var et rekordår for biograferne i mange europæiske lande. Det totale antal tilskuere i EU-landene (hvor data var tilgængelige) steg med 6,9 procent i forhold til 2014, mens det samlede tilskuerantal for landene som er medlem af UNIC steg med 5,5 procent. Det gav et samlet tilskuerantal i de europæiske biografer på over 1,2 milliarder.

Selvom lokale film klarede sig bemærkelsesværdigt godt i nogle lande, er den overordnede tendens dog resultatet af stærke internationale film, blandt andet, men ikke begrænset til, ”Fifty Shades of Grey”, ”Fast & Furious 7”, ”Minions”, ”Spectre”, ”Jurassic World” og ”Star Wars: The Force Awakens”.

Når endelige de endelige omsætningstal for alle lande er tilgængelige, vil det være muligt at fastslå virkningen af disse positive generelle tendenser i tilskuerantallet på de samlede indtægter.

Stigninger i England, Tyskland og Skandinavien; positiv udvikling i Frankrig og Tyrkiet
Indtægterne i England steg med 17,3 procent i forhold til 2014, mens tilskuerantallet steg med 9,2 procent. Tyskland haft et lignende flot resultat (Indtægter + 16,0 procent, tilskuerantal + 9,4 procent) i overvejende grad takket være succesen ”Fack ju göthe 2”.

Som det ofte har været tilfældet i de seneste år, oplevede de skandinaviske lande positive resultater understøttet af stærke nationale film, såsom ”Klovn Forever” i Danmark (Indtægter +21,8 procent, tilskuerantal +15,2 procent), ”Luokkakokous” i Finland (Indtægter + 25,5 procent, tilskuerantal +18,9 procent) og ”Bølgen” i Norge (Indtægter +13,8 procent, tilskuerantal +8,6 procent).

Frankrig havde endnu engang over 200 millioner tilskuere, men måtte konstatere et lille fald i tilskuerantallet på 1,4 procent i 2015. Dette skyldes primært den meget store succes franske film havde det foregående år. En lignende tendens kunne iagttages i Tyrkiet (Indtægter +4,4 procent, tilskuerantal -1,3 procent).

Stærk udvikling i Sydeuropa
Den italienske biografsektor viser tegn på bedring med en imponerende stigninger på 10,9 procent i tilskuerantal og 8,6 procent i indtægter. Spanien også oplevet positive resultater (Indtægter +9,2 pct, tilskuerantal +7,5 procent), med filmen ”8 Apellidos Catalanes” som førende italienske film på top fem i 2015. I Portugal, hvor filmen ”Opátio das Cantigas” nåede en tredjeplads på årets top 10, er tilskuerantallet steget med forbløffende 20,2 procent og indtægterne med 19,4 procent.

Fortsat vækst i Central- og Østeuropa
Polen er nu blevet et af de førende europæiske biografmarkeder, med mere end 40 millioner tilskuere i 2015, en stigning på 10,6 procent i forhold til 2014. Indtægterne sted med 13,2 procent, med den nationale produktion ”Listy Do M. 2” i førersædet. Flere andre central- og østeuropæiske lande oplevede en lige så positiv udvikling i 2015, især Bulgarien (Indtægter +11,1 pct, tilskuerantal +8,7 procent), Tjekkiet (Indtægter +14,1 procent, tilskuerantal +11,7 procent), Ungarn (Indtægter +20,1 pct, tilskuerantal +18,4 procent) og Rumænien (Indtægter +16,6 pct, tilskuerantal +18,0 procent).

Antal biografbesøg pr. indbygger, europæisk markedsantal og et kig på 2016
Antal biografbesøg pr. indbygger for alle EU-lande (hvor data var tilgængelige) var 1,5 besøg om året, nogenlunde svarende til resultatet for 2014. Frankrig (3,1) og Irland (3,3) oplevede den højeste antal biografbesøg pr. indbygger. I Danmark var tallet 2,5.

På grund af ufuldstændige tal for en række lande, er det for tidligt at vurdere den samlede markedsandel for europæiske film i 2015. Det forventes dog at ligge lidt lavere end 2014 på grund af stærk konkurrence fra amerikanske film.

Biograferne ser frem til et travlt og spændende 2016, som bugner af lovende europæiske, såvel som amerikanske film.

 

UNIC er en europæisk interesseorganisation som repræsenterer biografejere og deres nationale brancheforeninger i 36 europæiske lande.

Kontakt:
Jan Runge and Guillaume Branders
International Union of Cinemas (UNIC)
Tlf. : 0032 2 8809939
jrunge@unic-cinemas.org | gbranders@unic-cinemas.org
www.unic-cinemas.org |  https://www.facebook.com/UNIC.Cinemas

1a-unic

1a-unic2 (720x536)