UNIC udtrykker bekymring over svenske planer om at skrotte filmaftale

1akkas (720x340)

Pressemeddelelse

Cannes, 16.05.2015: The International Union of Cinemas (“UNIC”) har i dag reageret kraftigt imod den svenske kulturministers, Alice Bah Kuhnke, planer om at skrotte Sveriges Filmaftale, såvel som forslaget om at lade moms på biografbilletter stige fra 6 til 25 procent.

Mens mange detaljer i den svenske kulturministers planer fortsat er ukendt, synes det dog klart at biograferne og deres publikum vil bære broderparten af de mere end 50 procent af filmfinansieringen som vil blive tabt, hvis Filmaftalen bliver skrottet. I betragtning af biografers ubestridte økonomiske, kulturelle og sociale bidrag, har biograferne i Europa længe påpeget, at alt for tyngende momssatser på biografbilletter skader mere end blot konkurrenceevnen og mangfoldigheden af ​​et lands film- og biografsektor. Det seneste eksempel på en sådan udvikling er i Spanien, hvor en moms-stigning på 13 procentpoint i 2012 yderligere accelererede de økonomiske vanskeligheder i sektoren og i sidste ende bidrog til lukningen af ​​en lang række biografer.

Efter drøftelser med de berørte svenske biografer, udtaler Phil Clapp, Præsident UNIC:

”UNIC’s medlemmer er dybt bekymrede over forslaget om en momsstigning på biografbilletter i Sverige og støtter vore svenske kolleger i deres kampagne for at sikre, at den nuværende reducerede sats på 6 procent bibeholdes. Vores forskning viser, at langt størstedelen af ​​UNIC’s medlemmer i EU nyde en nedsat momssats på biografbilletter, som til gengæld gavner området med et højere biografbesøg pr. indbygger. Højere biografbesøg gavner de statslige indtægter – et gensidigt fordelagtigt resultat for alle. Vi vil derfor opfordre til fortsat dialog mellem den svenske biografforening (Sveriges Biografägareförbund) og kulturministeren om de fordele, som bibeholdelse af den nuværende momssats på biografbilletter, vil have for alle parter.”

Meddelelsen synes at indikere et kvantespring i svensk filmpolitik, som i mange årtier har været baseret på bred konsensus og armslængdeprincip.

Peter Fornstam, formand for Sveriges Biografägareförbund, udtaler:

“Vi glæder os over UNIC’s støtte og skal gentage opfordring til yderligere dialog med Sveriges kulturminister. Mens vi naturligvis forstår ønsket af en reform, er den svenske biografforeningen især bekymret over de negative virkninger, som en øget momssats vil få på uafhængige biografer i landdistrikterne, som i øjeblikket allerede opererer i en ofte vanskelig økonomisk situation. Selvom det på ingen måde har været perfekt, har forhandlinger omkring Filmaftalen tidligere været en nyttig mekanisme for at sikre en bred enighed om retningen for den ​​svenske filmpolitik, samt uafhængigheden af svenske films finansiering fra overdreven indflydelsesrig statslig kontrol. Vi håber, at kulturministeren vil fortsætte denne tradition og sikre bred opbakning blandt de svenske biografer om landets fremtidige filmpolitik.”

 

UNIC

The International Union of Cinemas repræsenterer biografers interesser i 36 lande i Europa og naboregioner. (http://www.unic-cinemas.org). Tilsammen udgør disse lande et årligt besøgstal på over 1 milliard og en omsætning på €7,6 mia fra over 33.000 biografsale.

Kontakt:

Jan Runge: jrunge@unic-cinemas.org/mobiltlf.: 0032 485 469 203