UNIC understreger biograflanceringens vigtighed for førende filmfestivaler

DB - BLACKUNIV (720x344)

Pressemeddelelse udsendt af UNIC – The International Union of Cinemas

(Bruxelles/Cannes – 27. maj 2017) Den Internationale Union af Biografer (“UNIC”), der repræsenterer biografforeninger og større biografkæder på tværs af 36 europæiske lande, understreger i dag, at det er vigtigt at sikre, at film udvalgt til konkurrencen på førende filmfestivaler får en biograflancering og støtter den holdning, som franske biografkollegaer præsenterede på Cannes Filmfestivalen.

Efter et møde i UNIC’s bestyrelse i Cannes udsendte unionen følgende erklæring:

”Mens den 70. udgave af Filmfestivalen i Cannes er ved at lukke ned for i år, vil vi gerne udtrykke vores støtte til franske biografejeres indsats for at sikre, at kun film som udsendes i biograferne, fremover kan udvælges til konkurrencen ved Filmfestivalen i Cannes.

Den fremadrettede indflydelsen Video on Demand har på den bredere filmværdikæde behøver vi ikke bevise, og vi fortsætter med at argumentere for yderligere integration af internationale VOD-operatører i de etablerede finansieringssystemer i hele Europa. Men det bør ikke komme som nogen overraskelse, at vi også har en stærk tro på værdien af ​​filmenes præstationer, på tværs af alle aspekter i filmenes livscyklus, ved en eksklusiv biografudsendelse.

I en verden, hvor hurtige kulturelle oplevelser i stigende grad sker på mobile enheder – og som følge heraf ofte forekommer ensomhed – er den fælles oplevelse at se film på det store lærred fortsat en følelse af identitet og fællesskab. Biografer er steder, hvor der opstår vigtige kulturelle tendenser og sociale forandringer.

Vi mener, at førende filmfestivaler rundt om i verden bør fejre biografernes sociale, kulturelle og økonomiske relevans og henstiller til at der bliver taget hensyn til dette under udformningen af fremtidige udvælgelseskriterier.”

Kontakt: Jan Runge – jrunge@unic-cinemas.org

Om UNIC: UNIC, Union Internationale des Cinémas | International Union of Cinemas, er den europæiske sammenslutning af biografforeninger og førende biografkæder, der nu dækker 36 lande. Vi fremmer de sociale, kulturelle og økonomiske fordele ved en levende biografkultur i hele Europa og søger at give biograferne en indflydelsesrig stemme i spørgsmål af fælles interesse.

www.unic-cinemas.org