Filmaftale: Venstre rammer helt ved siden af

Partiet Venstre – Danmarks Liberale Parti har netop udsendt deres udspil til Filmaftale 2015-2018.

Læs udspillet her:

http://www.michaelaastrup.dk/filmoplaeg

Nedenstående Brancheforeningen Danske Biografers kommentar til Venstres udspil:

Venstre – Danmarks Liberale Parti har netop præsenteret deres filmpolitiske oplæg til Filmaftale 2015-2018.

Venstre vil bane vejen for at producenterne selv skal bestemme, hvor lang tid holdbackperioden skal være på den enkelte film (dvs. perioden fra filmen har premiere i biograferne til udsendelse på dvd/vod), for at knægte ”biografernes kontrol og dominerende stilling i forhold til udgivelsen af danske film”, som Venstre udtrykker det.

Biograferne har ingen kontrol og dominerende stilling i forhold til udgivelsen af danske film. Holdback perioden er et frit samhandelsvilkår mellem biografer og filmdistributører – på lige fod med f.eks. filmleje og lanceringstilskud – som i over 30 år har sikret filmbranchen optimale indtægter.

Venstre vil dermed umyndiggøre en hel branche og tilmed vil Venstres forslag efterlade biograferne i en situation, hvor man ikke aner hvor lang tid man har til at tjene sine penge.

Det forekommer ikke at være liberal polititik.

Venstre kan trygt overlade det til branchens parter, at forhandle den slags på plads under frie uafhængige forhandlinger.

Filmbranchen er faktisk allerede blevet enige om grundforudsætningerne for samhandlen de næste fire år, herunder at danske film med begrænset publikumspotentiale skal kunne udkomme hurtigere på dvd/vod og filmbranchen er ligeledes enige om grundforudsætningerne for et EST-vindue.

Biograferne repræsenterer dansk films største og vigtigste indtægtskilde. Sidste år bidrog biograferne med det største beløb nogensinde til dansk film. At pille ved forudsætningerne for producenternes indtægter fra biograferne, i form af endnu hurtigere udsendelse på digitale platforme, vil uvægerligt føre til fald i dansk films samlede indtægter. Det fortæller ethvert eksperiment og erfaring på området.

Det svarer til at opererer på det raske ben, for at helbrede det syge.

Venstre burde hellere rette sit skyts mod ’free riders’, som tjener penge på danske film, men ikke betaler en krone for det, f.eks. teleoperatørerne.

Venstre vil også etablere en pulje på 4 millioner kroner, som skal ”gøre biografen til en større oplevelse end blot at se film”.

Det behøver biograferne ikke økonomisk hjælp til, den opgave kan biograferne sagtens selv løfte.

Biograferne siger derfor nej tak, og vi henstiller til at man bruger disse 4 millioner kroner mere fornuftigt, f.eks. til understøttelse af filmproduktion i Danmark