Wedbush Morgan-rapporten opsummering

Den fulde rapport fra Wedbush Morgan findes her på siden under artikler.

 

Højdepunkter fra rapporten:

 

>>> Biografsektoren er en produktdrevet branche, hvor man i USA har oplevet nedgang i 2003-2005 p.g.a. dårlige film og opgang i 2006 p.g.a. bedre film.

 

>>> Hvis man justerer for inflation, har billetprisen i USA været stationær gennem de sidste 30 år.

 

>>> DVD og andre filmoplevelser i hjemmet er ikke direkte konkurrerende med biograferne på grund af bio-vinduet, og den oplevelse biograferne kan præstere.

 

>>> Rapporten angiver også, at selvom alternativer/konkurrence skulle eksisterer fra DVD og VOD, regnes de ikke for specielt sandsynlige alternativer, p.g.a. de helt specielle kvaliteter biograferne kan byde på; nemlig eksklusiviteten og selve biografoplevelsen. Helt klart at hvis film blev udsendt simultant i både biografer og på DVD og VOD, ville alternativet ligge lige for, idet hovedårsagen til biografernes succes ville blive elimineret. Heldigvis, for biograferne, er forfatterne til rapporten skeptiske overfor tanken om at de   amerikanske studier vil begynde simultan udsendelse af film så langt øjet rækker.

 

>>> Faktum er, at billetpriserne i biograferne er meget forskellig i forhold til konkurrerende medier, og dette er også  bevis for, at konkurrenterne kan være alternativer, men ikke tætte alternativer. Med DVD udlejningspriser og pay-per-view på omkring $3-4 og DVD udsalgspriser på $12-18, kan en hel familie se en film for en moderat pris i deres hjem. For en familie på 4 personer kan udgiften til en biografoplevelse let løbe op i over $20 i de fleste tilfælde. Faktisk kan prisen på en familieudflugt løbe helt op i $40 afhængig af , hvilken biograf familien vælger. Det viser, at alternativer kan være dramatisk billigere end biografen. Disse alternativer betyder, at forbrugere, som er meget prisbevidste eller simpelthen foretrækker et specielt medie frem for et andet, allerede har besluttet sig og vil sandsynligvis ikke ændre adfærdsmønster, hvis biograferne sætter billetpriserne en smule ned. Som en konsekvens af dette konkluderer rapporten, at billigere billetpriser i biograferne ikke vil bringe dramatisk flere i biffen, p.g.a., at der allerede er en stor forskel i priserne mellem biograferne og de tætteste alternativer.

 

>>> En grundig analyse af fordelene ved D-Bio og hvem disse fordele vil tilfalde.

 

>>> Bio-vinduet er kommet for at blive. Et af argumenterne for at eliminere Bio-vinduet er, at man så bedre kan bekæmpe pirateri. Idet sortbørs DVD’ere kan være tilgængelige ved gadesalg selv før filmens biografpremiere, vil den reduktion i pirateri, som måske kan fremkomme ved en eliminering af Bio-vinduet, ikke blive så udtalt, som nogen umiddelbart tror. Rapporten tvivler også på, at forbrugerne, som køber pirat-DVD’ere, nogensinde ville have købt en legal DVD, idet disse forbrugere ikke køber DVD’en for dens kvalitet, da disse piratversioner ofte har meget dårlig billede og lydside. Forfatterne til rapporten mener, at årsagen til at nogen forbrugere køber pirat-DVD er prisen. DVD-pirateri, specielt udenfor USA, synes først at blive udsendt når en digital version er blevet tilgængelig. Et andet argument for Bio-vinduets eliminering er muligheden for, at de amerikanske studier kan øge deres indtjening ved at øge udsalgsprisen på simultant udsendte DVD’ere. Mange postulerer, at hvis man eliminere Bio-vinudet, vil biografernes nedgang sagtens kunne udlignes ved øget DVD-salg, hvis man forudsætter, at DVD’erne vil stige i udsalgspris. Selvom det er en interessant teori, tror rapportens forfattere fortsat på, at den fantastiske medie-bevågenhed, biograferne nyder, er uvurderlig for DVD-salget. Mediebevågenheden er typisk gratis, for ikke at nævne de fordele der er ved ”word-of-mouth” i forbindelse med films udsendelse til det store biografpublikum. Men mest vigtigt så falder argumentet, idet de amerikanske studier udmærket ved, at en meget stor del af deres DVD-salg kommer fra biografgængere, som alene er motiveret til at købe DVD’en, fordi de kunne lide filmen i biografen.

 

>>> Konkurrencen fra alt andet end film. Rapporten tror på de statistikker, som indikerer at konkurrencen om forbrugeren tid og pengepung kun forøges. I det seneste år er den mest dramatiske ændring for en typisk forbruger tiden, han/hun bruger på Internettet. Tidsforbrugsanalyser vil vise at TV, radio, og selv biograferne ikke har ændret sig så dramatisk. Rapportens pointe er, at det er krystalklart, at der er en mere konkurrerende verden omkring os. Et interessant aspekt er, at gennemsnitsforbrugeren ikke har erstattet Internettet eller andre nye medier med andre medier, men et langt stykke hen ad vejen har øget deres overordnede forbrug af medier. Når det er sagt, skal det dog bemærkes, at rapporten er bekymret, i forbindelse med forudsigelser om biografernes indspilningsmuligheder og besøgstal, for den effekt DVD, VOD og andre tilkommende trusler, som f.eks. online distribution af film, vil få. Men uanset dette tror rapporten ikke på nogen negative effekter for biograferne i det korte træk. Rapportens forudsigelse er, at besøgstallet muligvis kan stagnere moderat i et givet år, hvis ikke Hollywood kommer op med fantastiske underholdningsalternativer. Men i de fleste år forventes det, at inflation kan udligne sådanne tab. Længere ude i fremtiden vil biograferne naturligvis komme til at opleve større udfordringer, da alle alternativerne fortsat vil øges. Presset ligger klart på biografejeren i forbindelse med evnen til at finde nye veje til at fange forbrugernes interesse, forhåbentlig kan det ske gennem visning af kvalitetsfilm og kommende nye teknologier, som 3D eller at kunne opleve koncerter og sportsbegivenheder i biografernes mørke